3 MAYIS MİLLİ DİRENİŞİN ADIDIR…

Türk Ocağı Şube Başkanı Şeref’ten Türkçülük Günü mesajı

3 Mayıs 1944;  Türk milliyetçiliği hareketinin kendini aksiyon ve muhteva olarak ortaya koyduğu dönüm noktasıdır. Dönemin iktidar sürecini elinde tutanların gayr-ı milli unsurlara kendi eliyle hayat hakkı tanıması karşısında, Türk milletine sevdalı Türkçüler tarafından haykırışın en sert ve anlamlı günüdür.

3 Mayıs, Türkçülük düşüncesinin ve milli direnişin adıdır.

3 Mayıs, Türk milliyetçilerinin yaşadığı her türlü olumsuzluk ve zorluk karşısında, Türk milletine en derin sevginin, tüm dünyaya ilan edildiği gündür.

3 Mayıs, Atatürk’ün ölümünden sonra, onun Türk milliyetçiliği ölçüsünde geliştirdiği devlet politikasına dinamit koymak isteyenlerin, dinamitlerinin elinde patlatıldığı gündür.

3 Mayıs, Türk milliyetçiliği ülküsünü en sert haykıran Nihal Atsız’ın önderliğinde başlatılan kutlu direniş naralarıyla Türk’ün makûs talihinin değiştiği gündür.

Bu açıdan maziyi hatırlayıp gelecekle ilgili umutlarımızı yeşerteceğiz. Her çile sonrası olgunlaşarak büyüyen Türk milliyetçiliği hareketi 3 Mayıs Türkçülük Bayramının anlam ve öneminde yatan tüm gerçekleri yürek ve beyinlerimize kazıyarak sevdalarımızla, ülkülerimizle Türk milleti için varolacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türklük bayrağını her türlü fırtınaya karşı dalgalandırmayı kendilerine hayat felsefesi edinmiş ülkü devleri, başta başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş olmak üzere Nihal Atsız ve daha birçok Türk milliyetçisini rahmet ve minnetle anıyoruz.

Tüm Türk Dünyasının ve Yüce Türk Milletinin 3 Mayıs Türkçülük Bayramı Kutlu olsun.

Erol ŞEREF
Türk Ocağı Başkanı