Kategori: Anma Günleri

Galip Erdem

ÜLKÜCÜLÜĞÜN ADINI KOYAN VE ÇİLESİNİ ÇEKEN ADAM!!!Fedakârlığın, feragatın ve mahviyetkârlığın şahsında toplandığı Galip Erdem büyüğümüzü, ağabeyimizi vefatının sene-i devriyesinde; rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.

Yusuf Akçura

RAHMETLE, Türk Yurdu ve Türk Ocağı bir dönem onun adıyla anılmıştır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve gelişimindeki hizmetleri büyüktür. Türkçülük fikrinin en önemli isimlerindendir”  “Anadolu’da başlatılan milli mücadeleye ilk koşanlardan biridir,…

Ömer Seyfettin

“Mademki Türküz, o halde bir Türk gibi görür, bir Türk gibi düşünür, bir Türk gibi duyarız ve bir Türk gibi yazarız.” Diyen,“Millî Edebiyat” ve “Yeni Lisan’ın” kurucusu; kısacık ömründe arkasında…

Mehmet Emin Resulzâde

Azerbaycan’ın istiklâli uğruna ömrünü vakfeden, büyük fikir ve mücadele Adamı; Azerbaycan Devleti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, büyük Türk Ocaklı Mehmet Emin Resulzade’yi vuslatının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Aziz ruhu şâd olsun.

Nuri Killigil

RAHMETLE, ŞÜKRANLA Enver Paşa’nın Kardeşi, Kut’ül Amare Zaferinin Fatih’i Halil Kut Paşanın Yeğeni; Kafkas İslâm Ordusunun komutanı , Azerbaycan Fatih’i , Türkiye’nin ilk Millî Savaş sanayiinin kurucusu, Killigil tabancalarının mucidi;…

Hocalı Soykırımı

1992’nin 25 Şubatını 26 Şubata bağlayan gece Ermeniler Rusların 366. Motorize Piyade Alayının desteğiyle Dağlık Karabağ’da o zamanlar 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı şehrinde 106’sı kadın, 83’ü çocuk 613 Azerbaycan Türkünü…

Numan Çelebicihan

Kırım Müslümanlarının Müftüsü, Siyasetçi, Şair, Kırım Halk Cumhuriyeti’nin Hükümet Başkanı, Şehit Millî Kahraman Numan Çelebicihan’ı şehadetinin 103’ncü sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyoruz. O’nun bedenini parçalara ayırıp Karadeniz’e atanlar,…