Yönetim Kurulumuzun 14.01.2016 tarih ve 214 sayılı kararı gereğince Eskişehir Türk Ocağı’nın 15 nci olağan genel kurul toplantısı 31.01.2016 Pazar günü, saat 10.00’da, Ocak Binamızda, aşağıdaki gündem ile yapılacaktır. Toplantı nisabının sağlanamaması durumunda, genel kurul toplantısı 07 Şubat 2016 günü, saat 10.00’da aynı “yer”de tekrarlanacaktır.

Teşriflerinizi bekler, saygılarımızı sunarız.

Mehmet KARAKAYA
Yönetim Kurulu Adına
Sekreter

A D R E S : 
İsmet İnönü Cad. Üstün İş Hanı, Kat: 6,
Daire: 26-27
ESKİŞEHİR

TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Teşekkülü
3- Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
4- Yönetim Kurulu faâliyet raporunun okunması
5- Denetim Kurulu faâliyet raporunun okunması
6- Raporların müzakere ve ibrası
7- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve aidat tespiti
8- Yönetim, Denetim Kurulu ve Kurultay Delegelerinin seçimi
9- Dilek ve temenniler, kapanış