Ocaklı hanımlara hitap eden Kurul Başkanı Neşe GÜLTEKİN bu kahvaltılı toplantılar sayesinde Ocak üyesi ve üye eşi hanımlara, güncel konular hakkında Türk Ocağı görüşlerinin ve faaliyetlerinin aktarıldığını, aynı zamanda hanımların ilgisini çeken konularda kısa ve faydalı bilgiler sunulduğunu, ayrıca günlük hayatın monotonluğundan uzak, dostlar arasında keyifli saatler geçirildiğini söyledi. Toplantıya ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sözü ayın konuşmacısı Eski Eskişehir Köy Hizmetleri 14. Bölge Müdürü Zafer Köksal’a verdi.

Zafer Köksal “su” konusunda istatistiki verileri aktararak, Eskişehir’in 45 km. güneyinde yer alanhanmlar_kahvalt_3 Türkmen Dağı’nın kuzey yamacındaki Kalabak Köyü yakınlarındaki kaynaklardan toplanan şehrimizin içme suyu olan kalabak suyu hakkında gerekse maden suları hakkında hanımlara bilgi vererek, soruları cevapladı.

Saat 13.00 sularında toplantıya son veren Ocaklı hanımlar, 06.02.2010 günü saat 10.00 da Grand Namlı Otel’de Şubat ayı kahvaltılı toplantıda buluşmak üzere sözleşip dağıldılar.