26 Ağustos 1071’den, 26 Ağustos 1926’ya

Türk Tarihinin ve Millet’inin en büyük günü! 26 en kutlu rakam, Ağustos en kutsal ay, Cuma en mübarek gün. Birincisi; Anadolu’nun Vatan yapılmaya başladığı tarihi, ikincisi bir daha hiç değişmemek üzere bu toprakların “Ebedi Türk Vatanı” olduğunun tesbit ve tebcil edildiğinin; aleme ilan edildiğinin tarihi ve kesinlikle tesadüfi değil!

Alparslan’da özellikle ve bilerek Cuma günü’nü seçmiş; Mustafa Kemâl’de Büyük Taarruz günü’nü tesbit ederken kesinlikle 1071’in 26 Ağustos Cuma’sından haberdar ve oraya gönderme yaparak, özellikle 7 düvele; “Başıyla, sonuyla bu topraklar Ebedi Türk Vatanıdır” mesajını veriyordu! Ve yine Mustafa Kemâl muhteşem bir tarih şuuru ile; “Ordular İlk Hedefiniz Akdenizdir ileri” derken, kendisine Fatih’in yerle yeksan ettiği XII.Konstantin’in yerine XIII.Konstantin unvanını alıp “Büyük Bizans”, “Megalo İdea” rüyalarını gören Yunan Kralı’nın 15 Mayıs 1919 da söylediği “Ordular Hedefiniz Ankara’dır” hedefine telmihte bulunuyor; bilerek cevap veriyordu.

Ağustos ayı bizim hemen hemen bizim bütün büyük zaferlerimizin olduğu kutsal aydır. Nisan -Mayıs ayı geldiğinde gidilecek yeri sadece Hakan’ın bildiği bir yere sefere çıkılır, umumiyetle Ağustos ayında hedefe varılır ve düşman 3 saat içerisinde der-dest edilir ve yeni fetihlerle Dersaadet’e dönülürdü. Bu manada; bizim tarihimizin en kutlu rakamı 26, en kutsal ayı Ağustos, en mübarek günü ‘de Cuma’dır. Bu kutlu tarihi ve bu mübarek Vatan topraklarını; semalarından şanlı Bayrağımız inmemek, güzel Türkçemiz silinmemek ve minarelerinden Ezanlar dinmemek üzere bize hediye eden bütün şühedayı; Şükranla, minnetle ve rahmetle yâd ediyor, bizlere de onlara layık olmayı nasip etmesini Cenab_ı Hak’dan niyaz ediyor; MİLLETİMİZİN BU KUTLU VE EBEDİ GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM.

Prof.Dr.Nedim ÜNAL