Bu sene Eskişehir Türk Ocağımızın yeniden kuruluşunun 25. İlk kuruluşunun 90.yılı,buna esas olmak üzere şimdiye kadar ocağımızdan feyz alan ve bugün vatan sathının değişik yerlerine  dağılmış olan arkadaşlarımızın,genç kardeşlerimizin bizimle temasa geçmeleri,telefon ve e-posta adreslerini özel adresimize iletmelerini istiyoruz.