“Kırım Tatar halkının kendi tarihi toprağı Kırım’da kendi kaderini tayin etme hakkının yerine getirilmesi”

BAHÇESARAY (QHA) – Kırım Tatar Milli Kurultayı Kırım’da Kırım Tatar halkının kendi tarihi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklemeleri için BM, Avrupa Konseyi, AB, AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı tüm halklara, tüm devletlerin parlamento ve hükümetlerine çağrı yaptı.

29 Mart 2014 yılında yapılan 6. Kırım Tatar Milli Kurultayı 2. Olağanüstü Oturumu sırasında kabul edilen “Kırım Tatar halkının kendi tarihi toprağı Kırım’da kendi kaderini tayin etme hakkının yerine getirilmesi” ile ilgili kararı kurultay delegeleri ezici çoğunlukla destekledi. 212 – evet, 1- hayır ve 4 çekimser oy kulanıldı.

6. Kırım Tatar Milli Kurultayın kararının tam metni şöyle:

“Kırım Tatar halkının kendi tarihi toprağı Kırım’da kendi kaderini tayin etme hakkının yerine getirilmesi”

16 Mart 2014 tarihinde Kırım’da referandum düzenlendi, alınan sonuçlara göre 18 Mart 2014 tarihinde Moskova’da “Rusya Federasyonu ve Kırım Cumhuriyeti arasında, Kırım Cumhuriyetinin Rusya Federasyonu’na bağlanması ve yeni federal birimin oluşturulması anlaşmasu” imzalanmıştı, ayrıca 21 Mart 2014 yılında Kırım’ın Rusya Federasyonu’na bağlanması ve Kırım Cumhuriyeti ve federal şehir Sivastopol olmak üzere Rusya’da yeni birimlerin oluşmasına ilişkin” federal anayasa kanununu ve “Rusya Federasyonu ve Kırım Cumhuriyeti arasında, Kırım Cumhuriyetinin Rusya Federasyonu’na bağlanması ve yeni federal bölgelerin oluşturulmasını onaylama anlaşmasına ilişkin” federal kanunu imzalanmışlardı.

27 Şubat 2014 yılından itibaren referandumla alakalı propaganda, hazırlık ve düzenleme gibi tüm bu aşamalar referandum organizatörleri tarafından yasal olmayan şartlar eşliğinde gerçekleşmişti, ayrıca Kırım’ın giriş çıkışlarında aceleyle kontrol noktaları oluştulmuştu.

Aynı dönemde Rusya Federasyonundan gelen kozaklar tarafından oluşturulmuş çeşitli paramiliter organizasyonlar Kırım toplumunda ayrı bir gerginlik ve kaygı oluşturdu.

Kırım’daki referundumu organize eden ve yürütenlerle aynı fikirde olamayan Kırım sakinlerinin somut bir şiddet tehdidi altında olmaları, ayrıca “referandumun” hazırlığı ve gerçekleştirilmesi için ayrılan zamanın son derece yetersiz olması nedeniyle (sadece 10 gün) “referandumdaki” soruların Kırım toplumu tarafından kapsamlı bir şekilde tartışılmasına izin verilmediği için, Kırım Tatar Milli Meclisi tüm Kırım Tatar halkına ve Kırım’daki diğer halklara “referandumun” tüm hazırlık ve düzenleme aşamalarını boykot etme ve seçim günü sandıklara gitmeme çağrısı yapmıştı.

16 Mart 2014 yılında sandık merkezlerinde yapılan objektif oylama analizi seçme yaşındaki Kırım Tatarlarının ezici çoğunluğunun Krım Tatar Milli Meclisinin çağrısına uyduğu ve “referanduma” katılmadıklarını gösteriyor.

Ayrıca Kırım’daki yaşayan diğer milliyetlere mensup sakinlerin birçoğu oylamaya katılmadı.

KIRIM TATAR MİLLİ KURULTAYI,
– Kırım’ın statüsündeki değişikliğin, Kırım Tatar halkı, yani Kırım’ın yerli halkının rızası ve isteği olmadan yapıldığı gerçeğine dayanarak,
– Kendi kaderini tayin etme hakkını garanti altına alan evrensel normlara dayanan uluslararası anlaşmalar dayanarak, yani BM Tüzüğü, Genel Kurul’un 1514 (XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararına, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 16 Aralık 1966’da kabul edilen Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine, 24 Ekim 1970 tarihli BM Şartına Uygun Olarak Devletler Arasında Dostluk İlişkileri ve İşbirliğine Dair Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirisi vs. gibi belgelere dayanarak,
– 13 Eylül 2007 tarihli Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirisinin aşağıdaki maddelerine dayanarak:
a) Yerli halklar kendi geleceklerini kendileri belirleme hakkı (3. Madde)
b) Yerli halkların otonomi ve kendi kendini yönetme hakkı (4. Madde)
c) Yerli halkların istedikleri takdirde ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında tam olarak yer alma hakkı (5. Madde)
d) Yerli halkların kararı veya talebi olmadığı sürece onların topraklarında veya arazilerinde askeri faaliyetlere yer verilmeyeceği hakkı (30. Madde)
e) Yerli halklar, devletler ve diğer taraflarla olan çatışma ve anlaşmazlıklarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için adilane süreçlere erişim hakkı (40. Madde)

– 28 Haziran 1991 tarihinde 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından kabul edilen Kırım Tatar Milli Egemenlik Deklarasyonunu temel alarak,
– Kırım’da yaşayan Kırım Tatarları ve bütün etnik topluluklar arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, insan ve sivil hak ve çıkarlarının tanınması, siyasi, ekonomik, kültürel, dini ya da diğer yasal haklardan eşit yararlanma temelinde, daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için sıkı bağlılığını teyit ederek şu kararları alıyor:

1. Kırım’da, Kırım Tatar halkının kendi tarihi topraklarında, milli coğrafi özerkliğin oluşturulması (restorasyonu) için siyasi ve hukuki süreçlerin başlatılmasını ilan etmek.
2. Kırım Tatar Milli Meclisine, Kırım’da Kırım Tatar halkının, kendi tarihi topraklarda, kendi kaderini tayin etmesi haklarının sağlanması için uluslararası kuruluşlara BM, Avrupa Konseyi, AB, AGİT, İslam İşbirliği Teşkilatı ile bağlantıya geçmesi görevini vermek.

KIRIM TATAR MİLLİ KURULTAYI,
Kırım’da Kırım Tatar halkının kendi tarihi topraklarında kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklemeleri için BM, Avrupa Konseyi, AB, AGİT, İslam İşbirliği Örgütü, tüm milletlere, tüm devletlerin parlamento ve hükümetlerine sesleniyor.

6. Kırım Tatar Milli Kurultayı 2. Olağanüstü Oturumu’nda kabul edilmiştir

29 Mart 2014

Bahçesaray, Kırım
QHA

http://qha.com.ua/iste-kurultay-in-milli-ozerklik-kararinin-tam-metni-131578tr.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook