Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikri, Türk milliyetçiliğidir. ??

Millî devlet ve üniter yapı, bu Cumhuriyet’in temelini teşkil eder. Bu milliyetçilik, temelde, Atatürk’ün “fikirlerimin babası” dediği Ziya Gökalp’ın, etnik ve mezhebî kimlikleri aşan, ortak kültüre ve ortak gelecek tasavvuruna dayalı kapsayıcı, içerici milliyetçilik anlayışıdır.