Yayın Kurulumuzun ön çalışması ile konu başlıkları ve anahtar kelimeler belirlenmiş olup ekte sunduğumuz anahtar kelimeler listesinden seçeceğiniz anahtar kelime çerçevesinde oluşturacağınız makale başlığını en iyi sizin belirleyeceğiniz kanısına varılmıştır. Makale başlıklarının diğer yazarlarla örtüşmemesi açısından, sizden istirhamımız belirleyeceğiniz makale başlığını en geç 15 Mayıs 2010 tarihine kadar tu*******@tu*******.tr“>turkyurdu@turkyurdu .com.tr veya PK 429 Yenişehir-ANKARA adresimize ulaşmasını sağlamanızdır.  Sizin tarafınızdan teklif edilen makale başlığı diğer yazarlarla da çakışmadığı ve dergi tarafından kabul edildiği takdirde  makalenizi,  Arial A 4 sayfa 10 punto ve 15 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlamanızı,  yazınızı tu*******@tu*******.tr“>turkyurdu@turkyurdu .com.tr veya PK 429 Yenişehir-ANKARA adresimize, 30 Eylül 2010 tarihine kadar göndermenizi bekler, selam ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. M. Çağatay ÖZDEMİR
Türk Yurdu Dergisi Genel Yayın Müdürü

Not: Daha sağlıklı iletişim kurabilmemiz için e-posta adresinizi ve cep telefon numaranızı tu*******@tu*******.tr“>turkyurdu@turkyurdu .com.tr adresine gönderirseniz memnun oluruz.