Millî Mefkûre Mektebimizde(MMM) Başlangıç Sınıfında bu hafta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem BÖLÜKBAŞI  “Etkili ve Eleştirel Okuma”, konulu seminer verecektir.