HERKESE AÇIK olarak:

Bu akşam (9 Mart 2021 Salı Saat 20:00’de) Millî Mefkûre Mektebinin Bahar Dönemi Başlangıç Sınıfı Öğrencilerimize, Marmara Üni. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi S.Çağrı KOCAKAPLAN Hocamız tarafından “İktisadî Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi” konulu ders ZOOM ortamından aşağıda belirtilen bağlantı üzerinden verilecektir.

Öğrencilerimizin ve takipçilerimizin bilgilerine sunulur.

Bağlantı:

Meeting ID: 847 0410 3222

Passcode: 5fz7Lt