Millî Mefkûre Mektebimizde(MMM) Başlangıç Sınıfında bu hafta Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent AKSOY “Millet Olma Yolunda Coğrafyadan Vatana”, konulu seminer verdi.