Eskişehir Türk Ocağı tarafından her ay tertip edilmekte olan yemekli divan sohbetlerinin bu ayki konuğu, Dr. Mustafa ÇALIK oldu.

Dr. Mustafa ÇALIK, “Türkiye ve Dünya Gündemi”ndeki olayları değerlendirdiği konuşmasında, öncelikle târihten günümüze Anadolu Coğrafyasının jeopolitik ve jeostratejik önemini anlattı.

Dr. ÇALIK, konuşmasında özetle şunları söyledi;

“XIX. Yüzyılın sonlarında petrolün gündeme gelmesiyle birlikte, dünyâ siyâsetinde önemli kırılmalar yaşandı ve petrol, yeni dönemde dünyâ siyâsetinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden birisi hâline geldi. O târihlerde, dünyâ petrol rezervlerinin kahir ekseriyetini uhdesinde bulunduran İmparatorluğumuz, bu sebeple, bütün büyük güçlerin hedefi hâline geldiğinden, olağanüstü çaba gösterilmesine rağmen, dünyâ siyâsetinde aleyhimize gelişen olaylar sonucunda İmparatorluğumuzu ayakta tutabilmek ne yazık ki mümkûn olamadı.”

“İkinci Dünyâ Savaşı’ndan sonra kurulan uluslararası düzenin 1990’lı yılların başında yıkıldığını ve yerine, ‘ABD’ nin liderliğinde tek kutuplu bir dünya inşâ etme’ çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını” ifâde eden Dr. ÇALIK, “ABD’nin, küresel liderliğini sürdürmek için Ortadoğu coğrafyasında hakimiyetini pekiştirme çabasında olduğunu; ancak, Rusya ve Çin’in de ─İran ve Suriye gibi bölge ülkelerini yanlarına alarak─ ABD’ nin bu amacını engellemeye çalıştıklarını; yakın çevremizde yaşanan olayların, küresel güçler arasındaki bu çatışmanın tezahürleri olduğunu,” söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü; “Çevremizdeki olaylara seyirci kalamayız. ABD’ de, Rusya ve Çin ittifakı da, özellikle güney sınırlarımızda kendi denetimlerinde bir “uydu Kürt devleti” oluşturmak istiyorlar. Buna engel olamazsak, milletimizin/vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü koruyamayız. Komşularımızın toprak bütünlüğünü tehdit eden girişimler, en az onlar kadar, belki onlardan da çok bizi ilgilendirmektedir. Güney sınırlarımızın bitişiğinde bir Kürt kuşağının/koridorunun oluşmasını engellemek bizim için bir beka meselesidir. Bu sebeple, hepimiz, siyâsî düşüncemiz ne olursa olsun ─ister mevcut iktidarın yanında, isterse karşısında olalım─ Afrin Harekâtını desteklemek ve bu harekâtın başarılı olması için elimizden geleni yapmak durumundayız.”
Dr. Mustafa ÇALIK, konuşmasının sonunda, dinleyicilerin çeşitli konulara ilişkin sorularını da cevaplandırdı.

Divan sohbetinde, Eskişehir Türk Ocağı’na yeni katılan üyeler için de küçük bir katılım töreni düzenlendi.

Şehrimizin önde gelen pek çok simâsının katıldığı yemekte, sanatçı Muharrem ATABAY’ da bağlamasıyla özellikle Dr. ÇALIK’ın sevdiği “Huma Kuşu” gibi türküleri seslendirdi.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=2029017454036812