Gençlik Kolları 2015-2016 faaliyet dönemi açılış toplantısı Ocak Başkanımız Prof.Dr.Nedim Ünal’ın yapmış olduğu açılış konuşmasıyla başlamıştır.Başkanımız konuşmasında şunları söylemiştir;

Sevgili Gençler

İnanç ve ülkü hareketleri sağlam bir fikri zemin kadar, iyi yetişmiş ve aynı potada eriyerek kaynaşmış kuvvetli bir kadro ister. Kadronun yetişmesi zannedildiğinden zordur. Sadece teorik bilgileri üst üste yığarak inandıklarını bilmek yetmez, ruh eğitimi de gerekir.İnancının ve ülküsünün yüksekliği ile mütenasip fedakar ve kendi nefsini eğitmiş adam gibi adamlara ihtiyaç vardır. Bilgili ama “adam olamamış” idrakini, irfanını, karakterini ve en önemlisi ahlâkını ülküsüne uyduramamış olanlar hiçbir işe yaramaz, sadece yüktür. İdealizm fedakârlık gerektirir. Günü geldiğinde davası için malından, nefsinden ve varlığından vazgeçe bilenler gerçek idealistlerdir. Fedakâr ol demekle olunmaz. Adeta bir dergâhla tarikat eğitimi görürcesine uzun yıllar sabırla diz kırıp oturmak öğrenmek, çile çekmek, kibrini kırmak, nefsini eğitmek, mana eri olabilmenin hazzını dünyevi rütbelere tercih etmek. Sadece kendini büyütmek nefs’dir. Asıl olan davasını büyütecek yüceliğe erişmektir.

Milliyetçilik çok çileli fakat çok şerefli bir ülküdür. Milletleri ayakta tutan idealistlerin fedakârlığıdır. Asıl olanı fikrini yaşamak ve onu amele dönüştürebilmektir. Günübirlik gelişmelere kulak asmayıp iradenizi aşındırmayın, ümitsizliğe düşmeyin.
Tarihi yapan daima idealistler olmuştur.

1) İş konuşarak değil yaparak ürer.
2) Liderler konuşanlardan değil yapanlardan çıkar.
3) Eylem içindeyken fitneye vakit kalmaz.
Nefs eğitimi işin başıdır. Kadro hareketinin adeta besmelesidir.

• Gerçek hak ve millet dostlukları kurmak, aynı potada erimek, görmezden gelmek. İnanç kadroları, rekabetle değil dayanışmayla kendin için ne istiyorsan fazlasını dostun için iste.
• Unutmayın Allah rızası için bir araya gelenlerin dostu Allah’tır.
• Fikir sağlam, dava haklı, kıble doğru olursa kadro muhkem olur. Kimse durduramaz. 
• Yüzünüzü tarihe, medeniyetimize, milletimize dönün büyük doğruyu göreceksiniz.
• Kalkın ! dikilin, titreyin, kendinize dönün.