ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

FAALİYET RAPORU

(Ekim 2016 – Ekim 2017)

BÖLGE TOPLANTISI

UŞAK

14 Ekim 2017

ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI

FAALİYET RAPORU

(Ekim 2016 – Ekim 2017)

Şubemizin Ekim 2016 – Ekim 2017 döneminde gerçekleştirdiği faaliyetler ile 2017−2018 döneminde gerçekleştirmeyi plânladığı faaliyetler aşağıda takdim kılınmıştır:

 1. EKİM 2016 – EKİM 2017 FAALİYET DÖNEMİ
 1. KONFERANS/PANEL/SERGİ
 1. Ramazan Konferansları
 1. Ramazan’a Girerken

Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi)

28 Mayıs 2017 Pazar

 1. İnsanın Anlam Arayışı ve Oruç İbadeti

Prof.Dr. Ahmet Cahit HAKSEVER (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

4 Haziran 2017 Pazar

III.  Din ve Ahlâk Anlayışımız

Prof.Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) 

11 Haziran 2017 Pazar

 1. Hz. Muhammed Gerçeği İle Yüzleşme Girişimleri

Prof.Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi) 

18 Haziran 2017 Pazar

Ramazan Konferansları (Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI)

 1. PERŞEMBE SOHBETLERİ

Ocağımızın 1988 yılında kuruluşundan bu yana aralıksız sürdürülmekte olan Perşembe Sohbetlerinde Ekim 2016 – Ekim 2017 döneminde de  aşağıda ayrıntılı bilgileri verilen sohbetler gerçekleştirilmiştir. Bu sohbetler aynı zamanda uyduda yayın yapan bir yerel kanalda da yayımlanmıştır

EKİM 2016 – MAYIS 2017 PERŞEMBE SOHBETLERİ

6 Ekim 2016   “Darbe, Terör ve Fitne Gölgesinde Türkiye”

Doç. Dr. Mehmet Akif OKUR (Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

***

13 Ekim 2016 “Belgeler Işığında Türk-Afgan İlişkileri”

Ali Ergun ÇINAR (TİKA)

***

20 Ekim 2016 “Yeni İpekyolu’nda Enerji Jeopolitiği”

Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

***

27 Ekim 2016 “Ata Topraklarında Seyr-i Âlem: Moğolistan Günlüğü”

Prof. Dr. Nedim ÜNAL (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

***

3 Kasım 2016 “Türkiye’de Materyalist Düşünce ile Ruhçu Düşüncenin Mücadelesi”

Doç. Dr. Fahri YETİM (Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü)

***

10 Kasım 2016 “Atatürk ve Türk Ocakları”

Prof.Dr. Yusuf SARINAY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)

***

17 Kasım 2016  “Osmanlı Merkez Yönetimi Üzerine Tespitler”

Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN (Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü)

***

24 Kasım 2016 “Kürdilihicazkâr Faslı”

Öğr.Gör. Şef Ömer Faruk BAYRAKÇI (Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

***

1 Aralık 2016 “Batı Anadolu’nun Türkleşmesi Üzerine Yeni Bulgular”

Yrd. Doç. Dr. Vedat TURGUT (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edeb. Fak.)

***

8 Aralık 2016 “Hristiyanlıkta Tanrı Anlayışının  Oluşum Süreci”

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

***

Perşembe Sohbetleri

15 Aralık 2016 “Şiirin Efsunlu Dünyası: Söyleşi ve Dinleti”

Mehmet Taner KOLTUK (Başbakanlık Osmanlı Arşivi)

***

22 Aralık 2016 “Mehmet Akif’in Sırat-ı Müstakim’inde Düşünce İklimi”

Uzman İskender TÜRE (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi)

***

29 Aralık 2016 “Eski Türk Şehirleri”

Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

***

5 Ocak 2017  “Balkan Harbi Sonrası Milliyetçilik”

Doç. Dr. Yahya Kemal TAŞTAN (Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı)

***

12 Ocak 2017  “Japonya: Türkler ve İslamiyet”

Prof. Dr. Merthan DÜNDAR (DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü)

***

19 Ocak 2017 “Ne İş Olsa Yaparım Zihniyeti ve Türkiye’de Meslekî Yeterlilikler Sistemi”

Prof. Dr. Bülent GÜNSOY (Anadolu Üni. İktisat Fakültesi İktisat Bölümü)

***

26 Ocak 2017  “Osmanlı-Rus İlişkileri Bağlamında Osmanlı Devleti’nin Kuzey Siyaseti”

Uzman Kemal GURULKAN (Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi)

***

2 Şubat 2017  “Yeni İpek Yolu ve Türkistan”

Prof. Dr. Abdürreşit Celil KARLUK (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

***

9 Şubat 2017  “Buğday Konusunda Yanlış Bilinenler”

Prof. Dr. Hamit KÖKSAL (Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği)

***

16 Şubat 2017 “Türkü ve Şiir Dünyamız”

Şair Mehmet Ali KALKAN – Şef/Müzik Öğretmeni Muharrem Atabay

***

23 Şubat 2017 “21. Asırda Ortadoğu ve Türkiye”

Prof. Dr. Mahir NAKİP (Erciyes Üniversitesi İİBF-İşletme Bölümü)

***

2 Mart 2017 “Biyo-Çeşitlilik”

Dr. Vehbi ESER (Bitki Islahçıları Alt Birliği-BİSAB)

***

9 Mart 2017 “Editörler Ne İş Yapar ?”

Kadir YILMAZ (Ötüken Neşriyat Editörü)

***

16 Mart 2017 “Çanakkale ve Vatan”

Yrd. Doç. Dr. Volkan MARTTİN (ESOGÜ Fen Edeb. Fak. Tarih Bölümü)

***

23 Mart 2017 “Hun-Göktürk ve Uygur Devletlerinde Kültür ve Müzik”

Doç. Dr. Feyzan Göher VURAL (Ömer Halis Demir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı)

***

30 Mart 2017 “Osmanlı’da Şehirlerin Oluşumunda Vakıf Kültürü”

Prof. Dr. Hüseyin ÇINAR (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü)

***

6 Nisan 2017  “Yaşayan Sinan”

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Mimarlık Bölümü)

***

13 Nisan 2017 “Kırım Göçleri ve Hatıralar”

Hasan KIRIMER (Kimya Yüksek Mühendisi)

***

20 Nisan 2017 “Topkapı Sarayı’nda Gezinti”

Uzman Abdullah Z. AKKUŞ (Topkapı Sarayı)

***

27 Nisan 2017 “Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikaları”

Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN (Marmara Üni. Fen Edeb. Fak. Coğrafya Böl.)

***

4 Mayıs 2017 “31 Mart Ayaklanması’ndan 15 Temmuz’a”

Prof.Dr. Kemalettin KUZUCU (Marmara Üni. Fen Edeb. Fak. Tarih Böl.)

***

11 Mayıs 2017 “Deniz Kirliliği ve Etkileri”

Prof. Dr. Bahattin Yalçın (Marmara Üni Fen Edeb. Fak. Kimya Böl.)

***

18 Mayıs 2017 “Dünden Bugüne Buğdayın Macerası”

Prof. Dr. Fahri ALTAY (Bilecik Şeyh Edebali Üni. Emekli Dekan)

***

25 Mayıs 2017 “Gün Sazak: Bir Şehidin Yolculuğu”

Himmet KAYHAN – Yazar

***

EKİM – KASIM 2017 PERŞEMBE SOHBETLERİ

5 Ekim 2017   “Mümtaz Turhan ve Kültürel Okur-Yazarlık”

Yrd.Doç.Dr. M. Kayahan ÖZGÜL (Gazi Eğitim Fak. Türk Dili ve Edeb. Böl.)

***

12 Ekim 2017 “Ortadoğu’da Büyük Resmi Görmek”

Dr. Adnan TEKŞEN (Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri)

***

19 Ekim 2017 “İçeride Örselenen Dışarıda Önemsenen Türkçe”

Yrd. Doç.Dr. Hüseyin ÖZBAY (Gazi Eğitim Türk Dili ve Edebiyatı)

***

26 Ekim 2017 “İdil-Ural Türkleri”

Doç.Dr. Bülent BAYRAM (Kırklareli Fen Edeb-Çağdaş Türk Lehçeleri)

***

2 Kasım 2017 “Rumeli, Kafkasya ve Kırım’dan Eskişehir’e Yapılan Göçler”

Dr. Engin KIRLI (ESOGÜ Fen Edeb. Fak. Tarih Bölümü)

***

9 Kasım 2017 “Kişilik Bozuklukları ve İlk Günah”

Yrd. Doç. Dr. Osman SEZGİN (Marmara Üniversitesi)

***

16 Kasım 2017 “Doğu Türkistan’ın Feryadı”

Prof. Dr. Ekrem Barak ARIKOĞLU (Gazi Üni. Edeb. Fak.)

***

23 Kasım 2017 Balkanlardan Gezi Notları

Prof. Dr. Nedim ÜNAL (ESOGÜ Tıp Fakültesi)

***

30 Kasım 2017 “Saz ve Söz: Bektaşi Nefesleri”  

Doç.Dr. Servet YAŞAR (Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı)

 1. GENÇLİK KOLLARI FAALİYETLERİ
 1. Gençlik Kolları Yönetimi (Ekim 2015 – Ekim 2017)

10 Ekim 2015 târihinde göreve başlayan Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Yönetimi, 2016 – 2017 döneminde de görevine devam etmiştir.

Başkan:          Eyüp Ersegün KAHRAMAN (ESOGÜ Tıp Fakültesi)

Başkan Yrd.:   Musa Konuralp YİĞİT (Anadolu Hukuk Fakültesi)

Sekreter:         Güntülü Özlem Yüksel (Anadolu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi)

Üye:                Nuri ÖZBEY (Anadolu Mühendislik Fakültesi)

Üye:                Enes Tahir BAY (Anadolu İletişim Bilimleri Fakültesi)

Üye:                Yasemin KÖSE (ESOGÜ Fen-Edebiyat Fakültesi)

Üye:                Samet Burak Kışla (Anadolu Edebiyat Fakültesi)

Üye:                Özlem Özçoban ( ESOGÜ Eğitim Fakültesi)

 1. Gençlik Kolları Yönetimi (Ekim 2017 – Ekim 2018)

            10 Ekim 2017 târihinde göreve başlayan Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Yönetiminde, görev dağılımı şu şekilde oluşmuştur.

Başkan:           Enes Tahir Bay ( Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Başkan Yrd.:   Musa Konuralp YİĞİT (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Üye:                Meryem SAYIN (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Üye:                Ömer Faruk GÖNEN (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi)

Üye:                Bilge KEŞKEK (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Üye:                Ali AÇIKGÖZ (Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Üye:                Esra YILMAZTÜRK (Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi)

Üye:                Mehmet Sefa YÜCEYURT (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Üye:                Hilal Gökçe KAHRİMAN (Osmangazi Üniversitesi İİBF)

Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Yönetimi (10 Ekim 2017)

 1. Milli Mefkûre Mektebi

Millî Mefkûre Mektebi’nde 2016 – 2017 yılında yapılan derslere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki gibidir.

2016 – 2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM DÖNEMİ

 1. DÖNEM

Başlangıç (1.Sınıf) Müfredatı

15.10.2016

Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları

Prof. Dr. Nedim ÜNAL  (Eskişehir Türk Ocağı Başkanı – ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi A.B.D. Öğretim Üyesi)

***

22.10.2016

Temel Kavramlar: Millet ve Milliyetçilik

Mustafa TEZEL (TÜLOMSAŞ Başmüfettiş)

***

29.10.2016

Temel Kavramlar: Kültür ve Medeniyet

Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocağı Başkanı)

***

05.11.2016

Millet Olma Yolunda Dilin Yeri: Türkçemiz

Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi)

***

12.11.2016

Millet Olma Yolunda Tarihin Yeri

Doç. Dr. Mehmet TOPAL (Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

Millî Mefkûre Mektebi

19.11.2016

Millet Olma Yolunda Coğrafyanın Yeri

Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

***

26.11.2016

Millet Olma Yolunda Estetik Değerlerin Yeri: Şiir ve Musiki 1

Şair M. Ali KALKAN

Şef-Öğretmen Muharrem ATABAY

***

03.12.2016

Türk Dünyasından Mimari Manzaralar

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN (Batman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı)

***

10.12.2016

İslam Öncesi Türk Tarihinin Ana Hatları

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER (ESOGÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

17.12.2016

İslamiyet’in Doğuşu

Prof. Dr. Orhan ARSLAN (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi E.Öğretim Üyesi)

***

24.12.2016

Anadolu’da Türklük ve İslamiyet

Prof. Dr. Ahmet KARTAL  (ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)

*****

GELİŞME  (2. SINIF) MÜFREDATI

16.10.2016 Pazar

Türklerde Devlet ve Hükümranlık Anlayışı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ

(Türk Ocakları Genel Başkanı – Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

22.10.2016

Türk Dünyasının İslamlaşma Serüveni ve Tasavvufi Düşünce

Prof. Dr. Ahmet KARTAL  (ESOGÜ Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi)

***

29.10.2016

İslam Öncesi Türk Tarihi Nasıl Okunmalı?

Yrd. Doç. Dr. Oktay BERBER (ESOGÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

05.11.2016

Türk Edebiyatının Safhaları

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ (ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)

***

12.11.2016

İslam Düşüncesinde Mezhepler

Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL (ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi)

***

19.11.2016

Türk Dünyasının Yeri ve Sınırları

Doç. Dr. Bülent AKSOY (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

***

26.11.2016

Millet Olma Yolunda Estetik Değerlerin Yeri: Şiir ve Musiki 2

Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi)

***

03.12.2016

Türk Sanatının Safhaları: Hat-Tezhip-Ebru

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı ERTAN (Batman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı)

***

10.12.2016

Türkçenin Tarihsel Yolculuğu

Doç. Dr. Ferruh AĞCA (ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)

***

17.12.2016

Batı Aydınlanması ve Çağdaşlık

Prof. Dr. Yunus KOÇ  (Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

24.12.2016

Osmanlı Çağdaşlaşması

Doç. Dr. Hayrettin PINAR  (ESOGÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

***

*****

 1. DÖNEM

BAŞLANGIÇ (1. SINIF) MÜFREDATI

25.02.2017

Türklerde Devlet ve Hükümranlık Anlayışı

Prof. Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ (Ankara Ünv. Öğretim Üyesi)

***

04.03.2017

İktisadî Düşüncenin Doğuşu ve Gelişimi

Prof. Dr. Abdülkadir İLGEN (BŞEÜ)

***

11.03.2017

Hukukun Temel Kavramları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI (Anadolu Ünv. Öğretim Üyesi)

***

18.03.2017

Mitoloji ve Destanlar

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Ünv. Öğretim Üyesi

***

25.03.2017

Siyasî Söylemler – 1

Prof. Dr. Şenol DURGUN (Ank. Sosyal Bil. Ünv. Öğretim Üyesi)

***

01.04.2017

Liderlik Sanatı

Prof. Dr. Cemal ZEHİR (Yıldız Teknik Ünv. Öğretim Üyesi)

***

08.04.2017

İletişime Giriş

Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN (Anadolu Ünv. Öğretim Üyesi)

***

15.04.2017

İnsan ve İslâm Psikolojisi – 1

Yrd.Doç.Dr. Naci KULA (ESOGÜ Öğretim Üyesi)

***

22.04.2017

Siyasî Söylemler – 2

Doç. Dr. Köksal ŞAHİN (Sakarya Ünv. Öğretim Üyesi)

***

29.04.2017

Dil, Aidiyet ve Kimlik

Prof. Dr. Fatma AÇIK (Gazi Ünv. Öğretim Üyesi)

***

13.05.2017

İnsan ve İslâm Psikolojisi – 2

Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN (Ankara Ünv. Öğretim Üyesi)

*****

GELİŞME  (2. SINIF) MÜFREDATI

25.02.2017

Hitabet ve Diksiyon

Harun YÖNDEM (TRT  Yapımcı-Sunucu)

***

04.03.2017

Güç Komşuluk: Kafkaslar ve Türkiye

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Ünv. Öğretim Üyesi)

***

11.03.2017

Türk Hukuk Metinleri

Prof. Dr. Ethem ATAY (Gazi Ünv. Öğretim Üyesi)

***

18.03.2017

Güç Komşuluk: Ortadoğu ve Türkiye

Doç. Dr. M. Akif OKUR (Gazi Ünv. Öğretim Üyesi)

***

25.03.2017

Erken Dönem Türk-Çin İlişkileri

Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM (İstanbul Ünv. Öğretim Üyesi)

***

01.04.2017

Güç Komşuluk: Balkanlar ve Türkiye

Doç. Dr. Seyfi YILDIRIM (Hacettepe Ünv. Öğretim Üyesi)

***

08.04.2017

Kendini Tanıma ve Geliştirme Bilinci

Doç.Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ (ESOGÜ Öğretim Üyesi)

***

15.04.2017

Yakın Dönem Türkiye Tarihi – 1

Yrd. Doç. Dr. Halim DEMİRYÜREK (BŞEÜ Öğretim Üyesi)

***

22.04.2017

Çağdaş Türk Edebiyatından Portreler

Prof. Dr. İbrahim ŞAHİN (ESOGÜ Öğretim Üyesi)

***

29.04.2017

Bir Kurumda Takım Olmanın Önemi, Profesyonellik ve İletişim

Yrd. Doç. Dr. Dinç YAYLALIER (Yeditepe Ünv. Öğretim Üyesi)

***

13.05.2017

Yakın Dönem Türkiye Tarihi – 2

Yrd. Doç. Dr. Taner BİLGİN (BŞEÜ Öğretim Üyesi)

2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ

Başlangıç Sınıfı (1. Sınıf) Güz Programı

14.10.2017

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı)

***

21.10.2017

Temel Kavramlar: Millet ve Milliyetçilik

Dr. Mustafa ÇALIK (Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Editörü)

***

28.10.2017

Temel Kavramlar: Kültür ve Medeniyet

Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Ünv.Öğr.Ü.)

***

4.11.2017

Millet Olma Yolunda Türkçe ve Türk Ruhu

Dr. Ferdi BOZKURT (Anadolu Ünv. Öğr. Ü.)

***

11.11.2017

Millet Olma Yolunda Tarih Şuuru

Doç. Dr. İsmail TÜRKOĞLU (MSGÜ)

***

18.11.2017

Millet Olma Yolunda Coğrafyadan Vatana

Prof. Dr. A. Haluk DURSUN (E.Müşteşar)

***

25.11.2017

Millet Olma Yolunda Türk Sanatı ve Türk Mimarisi

Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (FSM Ünv.Öğr.Ü.)

***

2.12.2017

İslam Öncesi Türk Tarihini Anlamak

Yrd. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU (İstanbul Ünv.Öğr.Ü.)

***

9.12.2017

İslamiyet’in Doğuşu

Prof. Dr. Ahmet Hikmet EROĞLU (Ankara Ünv.Öğr.Ü.)

***

16.12.2017

Oğuzlar’dan Selçuklulara Kültür ve Medeniyet

Doç. Dr. Haşim ŞAHİN (Sakarya Ünv.Öğr.Ü.)

***

23.12.2017

Anadolu’da Türklük ve İslamiyet

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN (Ankara Ünv.Öğr.Ü.)

***

Gelişme Sınıfı (2. Sınıf ) Güz Programı 

14.10.2017

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı)

***

21.10.2017

Türklerde Devlet Felsefesi

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (Sakarya Ünv. Öğr. Ü.)

***

28.10.2017

Türk Dünyasının İslamlaşma Serüveni ve Tasavvufî Düşünce

Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Ünv. Öğr. Ü.)

***

04.11.2017

Türk Edebiyatı’nın Abidevî Yazılı Eserleri

Prof. Dr. Ahmet KARTAL (ESOGÜ)

***

11.11.2017

İslâm Düşüncesinde Mezhepler

Doç. Dr. Adnan ADIGÜZEL (ESOGÜ)

***

18.11.2017

Türk Sanatı: Hatt-Tezhib-Ebru

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI (FSM Ünv.Öğr.Ü.)

***

25.11.2017

İlmî Düşünce

Doç. Dr. Levent BAYRAKTAR (Yıldırım Beyazıt Ünv. Öğr. Ü.)

***

2.12.2017

Türk Sanatında Şiir ve Musiki

Prof. Dr. Zeki ATKOŞAR (Anadolu Ünv. Öğr. Ü.)

***

9.12.2017

Batı Aydınlanması ve Çağdaşlık

Doç. Dr. Hayrettin PINAR (ESOGÜ)

***

16.12.2017

Finansal Okuryazarlık

Doç. Dr. Fatih TEMİZEL (Anadolu Ünv. Öğr. Ü.)

***

23.12.2017

Osmanlı Çağdaşlaşması

Yrd. Doç. Dr. Ömerül Faruk BÖLÜKBAŞI (Şeyh Edebali Ünv.Öğr.Ü.)

***

İhtisas Sınıfı (3. Sınıf) Güz Programı

14.10.2017

Açılış Konferansı

Prof. Dr. Mehmet ÖZ (Türk Ocakları Genel Başkanı)

***

21.10.2017 – 25.11.2017

Osmanlı Dönemi Türkçesi

Doç. Dr. Mehmet TOPAL (Anadolu Ünv.Öğr.Ü.)

***

02.12.2017 – 30.12.2017

Bilimsel Araştırma Metodu

Prof. Dr. Şenol ERDOĞMUŞ (ESOGÜ)

 1. Gençlik Sohbetleri

Musa Konuralp YİĞİT “Mehmet Akif Ersoy”, 03.10.2016

Havva SEVER “Türk Kültüründe Müzik”,10.10.2016

Muhammed Emin TEKER “Kolonizatör Türk Dervişleri”, 17.10.2016

Sena DAĞDEVİREN “Kıbrıs Türklüğü ve Rauf Denktaş”,  24.10.2016

Meryem SAYIN  “Türk Halk Hukuku”, 07.11.2016

Enes Tahir BAY “Türkistan’dan Anadolu’ya Tercüman Hareketi ve İsmail Gaspıralı”, 14.11.2016

Ersagun KAHRAMAN “Peyami Safa’nın Gözünden:Doğu ve Batı”, 21.11.2016

Esra GÜNER “Türk Dünyası’nın Sürgün Yılları ve Sovyet Katliamları”, 28.11.2016

Tuğbanur TAŞÇI “Teknolojinin Evrimi”, 27.02.2017

Beyzanur YILMAZ “Türk Milliyetçiliği ve Anayasa”, 06.03.2017

Yasemin KÖSE “Türk Destan Geleneği ve Türk Mitolojisi“, 13.03.2017

Fahri YETİŞ “Şah İsmail ve Kızılbaşlar”, 24.03.2017

Nuri ÖZBEY “Hoca Ahmed Yesevi ve Türk Tasavvuf Felsefesi”, 03.04.2017

İlker GÜLER “Şehit Enver Paşa”,  14.04.2017

Gençlik sohbetlerinden bir görüntü

 1. Gençlik Kolları Faâliyetleri
 1. Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî Bilgi Şöleni – 3 Mayıs 2016

            Gençlik Kollarımızın hazırlamış olduğu “Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî” adlı bilgi şöleni Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Oturum başkanlığını Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL’ ın üstlendiği şölenimize konuşmacı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet KARTAL, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Mehmet ŞEKER ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZDİNÇ katıldı.

Pîr-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî Bilgi Şöleni

 1. “Türk Dünyası Şiir Şöleni” 16 Mayıs 2016

            Gençlik Kollarımız ve ESOGÜ TÖMER tarafından ortak düzenlenen “Türk Dünyası Şiir Şöleni” İlahiyat Fakültesi konferans salonunda çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Kazakistan’dan, Özbekistan’dan, Kırım’dan, Irak’dan, Afganistan’dan, Moldova’dan, Türkmenistan’dan şehrimize okumaya gelen gençlerimiz; Çolpan’dan Mağcan’dan Mahtumkulu’ndan şiirler okudu. Program sonunda şiir okuyan öğrencilere katılım belgeleri Eskişehir Vali Yardımcısı Ferhat ÇAĞLAR, Ocak Başkanımız Prof.Dr. Nedim ÜNAL, TÖMER Müdürü Yrd.Doç.Dr. Hilmi DEMİRAL, ESOGÜ Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Selahattin ÖNDER, E. Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman AKINCI ve Gençlik Kolları Başkanımız Ersagun KAHRAMAN tarafından verildi.

Türk Dünyası Şiir Şöleni

 1. Yıl Sonu Mesiresi ve Milli Mefkûre Mektebi Berat 24 Mayıs 2016

            Her sene olduğu gibi 2017 yılında da üyelerimiz ve gençlerimiz “Yıl Sonu Mesiresi ve Milli Mefkûre Mektebi Berat Töreni”nde üyemiz Ali ELDEM’e ait Kozlu Evleri’nde bir araya geldi. Açık Büfe kahvaltıyla başlayan program gençlerimiz ve üyelerimiz arasında düzenlenen halat çekme, yumurta yarışı ve çuval yarışmaları ile devam etti. Yarışmada başarılı olanlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Daha sonra bir nesil yetiştirme iddia ve gayretinde olan Türk Ocağımızın Milli Mefkûre Mektebi’nin berat törenine geçildi. Üç yıl boyunca Millî Mefkûre Mektebi’nin derslerine düzenli olarak  katılan öğrencilerimize beratları Ocak Başkanımız Prof.Dr. Nedim ÜNAL, Başkan Yardımcımız Doç.Dr. Mehmet TOPAL, Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa TEZEL, üyelerimizden İş Adamı Ersel BANDIRMA, ESOGÜ Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Özden TEZEL, Doç.Dr. Ertuğrul KARAŞ, Yrd.Doç.Dr. Selahattin ÖNDER, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hasan ÇEKİÇ tarafından takdim edildi. Berat töreni sonunda dâvetlilere Arş. Gör. Abdülmetin ÇELİKBİLEK (Afganistanlı)’in yaptığı Türkistan Pilavı ve köfte ikramı yapıldı.

 1. Türk Dünyası’nda Nevruz Bayramı Bilgi Şöleni – 11 Mart 2017

            Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları ve ESOGÜ TÖMER tarafından hazırlanan “Türk Dünyası’nda Nevruz Bayramı” adlı bilgi şöleni Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU’ nun konuşmacı olarak katıldığı bilgi şöleninin açılış konuşmalarını Eskişehir Türk Ocağı Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Ersegün KAHRAMAN ve TÖMER Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Adem KOÇ birlikte gerçekleştirdi.

Türk Dünyası’nda Nevruz Bayramı Bilgi Şöleni

 1. Gençlik Kurultayı 6-7 Mayıs 2017

            Eskişehir Türk Ocağı ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 5. Gençlik Kurultayı, 6-7 Mayıs tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. 

            “Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolunda Türk Dünyası’nın Çeyrek Asrı” konulu kurultaya, Türkiye’nin dört bir yanından gelen otuz lisans ve yüksek lisans öğrencisi, bildirileriyle katıldı.

            Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal’ın da katıldığı kurultayda, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Ersegun KAHRAMAN ve Ocak Başkanımız Prof.Dr. Nedim ÜNAL tarafından açılış konuşmalarının yapılmasından sonra,           Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan KAVUNCU açılış konferansını gerçekleştirdi. Proğrama, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş KOPARAN ile Rektör Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN da katıldılar ve birer konuşmasını yaptılar.

            İsmail Gaspıralı, Alihan Bökeyhan, Ebulfez Elçibey, Mehmet Emin Yurdakul, İsa Yusuf Alptekin, Hamdullah Suphi Tanrıöver gibi Türk dünyası büyüklerinin isimlerinin verildiği oturumlarda, gençler, İsmail Gaspıralı’nın çıkardığı Tercüman Gazetesi’nde 1911 yılında kullanmaya başladığı “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” düsturu kapsamında, Türk Cumhuriyetleri ve Özerk Türk Cumhuriyetlerinin Tarih, Kültür, Edebiyat, Din, Sosyoloji, İktisat, Sanat, Bilim ve Teknoloji, Musiki, Dil, İletişim ve Jeopolitik ile ilgili konularını/sorunlarını inceleyen, araştıran, tartışan ve öneriler getiren tarzda hazırlanan bildirilerini sundu.

            Gençlik Kurultayı’nın kapanış konuşması TÜLOMSAŞ Başmüfettişi Mustafa TEZEL tarafından gerçekleştirdi. Sonuç bildirgesini sunan TEZEL, “6. Gençlik Kurultayı’nın ‘Türk Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Manevi Buhran’ konusunda düzenlenmesinin teklif edilmesi uygun görülmüştür” dedi.

            Kurultaya katılan gençler, kurultayın sona ermesinin ardından Söğüt ve Bilecik’e gezi gerçekleştirerek Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebalı türbelerini ziyaret etti.

 1. Şiir Okuma Günleri

            Gençlik Kolları tarafından 2016 yılı Ekim ve Aralık ayları ile, 2017 yılı Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında Ocak binamızda şiir okuma günleri gerçekleştirildi. Millî Kültürümüzün bayraktarlığı görevini üstlenmiş olan birçok şâirimizin şiirleri Ocaklı gençler tarafından okundu.

Yahya Kemal BEYATLI Şiir Okuma Günü – 28.10.2017

Arif Nihat ASYA Şiir Okuma Günü – 25.11.2016

Yavuz Bülent BÂKİLER Şiir Okuma Günü – 23.12.2016

Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU Şiir Okuma Günü – 24.02.2017

Dilaver CEBECİ Şiir Okuma Günü – 31.03.2017

Abdurrahim KARAKOÇ Şiir Okuma Günü – 28.04.2017

Eskişehir Türk Ocağı Şiir Okuma Günlerinden bir görüntü

 1. Spor Faâliyetleri

            Gençlik Kolumuz tarafından her hafta halı saha müsabakaları düzenlenmektedir. Turnuva şeklinde düzenlenen müsabakalarda dereceye giren takımlara, gençlerimiz arasındaki sevgi bağlarının güçlenmesine yardım edecek nitelikte ─maddî değeri az, gençlerimizin birlikte yararlanabilecekleri─ hediyeler takdim edilmektedir.

 1. Burs

            Eskişehir Türk Ocağı tarafından başarılı ve ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye, ihtiyaç durumlarına göre 200-250 TL aylık burs verilmektedir.

 1. HANIMLAR KURULU FAALİYETLERİ
 2. Hanımlar Kurulumuz, yıllardan buyana, Türk Ocaklılar arasında “Ocaklılık şuuru”nun gelişmesi, üyelerimiz/gönüldaşlarımız arasındaki ilişkilerin/bağların kuvvetlendirilmesi amacıyla, yıllardan buyana “yemekli âile toplantıları, eşli ya da yalnızca hanımlara yönelik kahvaltılar, dâvetli konuşmacının bulunduğu yemekli toplantılar, belirli gün ve haftalarda “şehit âilelerine, yardıma muhtaç âilelere, yalnız yaşamak durumunda olan yaşlılara” ilh… ziyâretler, anma toplantıları vs. faâliyetler düzenlemektedir.
 1. Geçen faâliyet döneminde, Hanımlar Kurulumuz tarafından, 2017 yılının ilk yarısında, şehrimizin güzide mekânlarından Divan Oteli’nde “Eskişehir Toplantıları” ana başlığı ile iki büyük yemekli âile toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 2. Bu toplantılardan ilki, 18 Mart 2017 târihinde gerçekleştirildi. Yıldız Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Akif OKUR Hocamız “Yüzyılın Meydan Okuması (Bölgemizde neler oluyor: Kuşatılan Türkiye)” başlıklı bir sunum yaptı. Prof. OKUR, konuşmasında, dünyâda ve yakın coğrafyamızda gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel görünen olayların sebepleri ve muhtemel sonuçlarına dâir görüşlerini ifâde etti.

Prof.Dr. Mehmet Akif OKUR’un katıldığı yemekli âile toplantısı

 1. Hanımlar Kurulumuzun ikinci toplantısı, yine Divan Oteli’nde, 28.04.2017 târihinde gerçekleştirildi. Eski Emniyet Müdürlerinden Hanifi AVCI, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, bilhassa FETÖ olayının gelişimi ve bu oluşuma karşı yapılan mücâdele konusundaki görüşlerini aktardı.

Eski Emniyet Müdürü Hanifi AVCI’ nın katıldığı yemekli âile toplantısı

 1. Hanımlar Kurulu başkanımız Zafer KÖKSAL hanımefendinin sağlık sebepleri ile görevinden ayrılması üzerine, Hanımlar Kurulumuz, Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Betül ÜYÜMEZ başkanlığında, yeniden ihdas edilmiştir.
 1. RAMAZAN AYINDA YAPILAN YARDIMLAR

            Ocağımız tarafından, şehrimizde bulunan ve çoğunluğunu Irak’tan gelenTürklerin oluşturduğu 474 muhacir âilesi ile, şehitlerimizin âilelerine ve Konağımızın bulunduğu mahâlledeki yardıma muhtaç âilelere (Toplam 750 âile) ─âile fertlerinin sayısı dikkate alarak─ bir ay yetecek miktarda “erzak paketi”, 150 – 250 TL arasında nakdî yardım; ayrıca çocuklar için kıyafet yardımında bulunulmuştur. Kıyafetler, çocuklara yönelik üretim yapan kuruluşların mağazalarından temin edilmiştir.

            Suriye’de cephede mücadele etmekte olan mücâhit kardeşlerimize erzak vs. yardımlar gönderilmiştir.

            Ramazan ayı boyunca konağımızda, her gün, herkese açık 150 kişilik iftar verilmiştir. Kadir gecesinde ise, 1.000 kişilik bir iftar tertiplenmiştir.

 1. KURBAN ORGANİZASYONU VE DİĞER YARDIM ÇALIŞMALARI

            Geçen yıl olduğu gibi, 2017 yılı Kurban ayında da Eskişehir Türk Ocağı tarafından düzenlenen “Kardeşlerinle Paylaş, Kurban Vakti” adlı vekâleten kurban kesim kampanyası kapsamında alınan kurbanlar (Toplam 90), Bozan ilçesindeki bir kesimhanede kestirilerek, şehrimizde mukim olup, çoğunluğunu Irak ve Afganistan’dan gelen Türklerin oluşturduğu muhacir âilelere dağıtılmıştır.

 1. SÂİR HUSUSLAR
  1. Eskişehir Türk Ocağı, Nisan 2017 ayında, yaklaşık 28 yıldan buyana faâliyet göstermekte olduğu eski binâsından, Eskişehir’in en mutenâ târihî yapılarından birisi olan Sivrioğlu Konağı’na taşınmıştır. Yeni binâmız, Millî Eğitim Bakanı Prof.Dr. Nabi Avcı, Eskişehir Valisi, Belediye başkanları ve Eskişehir’in önde gelen pek çok simâsı ile üyelerimizin ve kalabalık bir hemşeri topluluğunun katıldığı görkemli bir törenle hizmete açılmıştır.
 1. Her yıl olduğu gibi, geçen faâliyet döneminde de, 25 Mart 2017 günü, Ocağımızın kuruluş yıldönümü (105. yıl) kutlaması yapılmıştır. Bu amaçla, Yönetim Kurulumuz ve üyelerimiz, Vilâyet meydanında toplanarak, bir basın açıklaması yapılmıştır.
 1. Kezâ, bu faâliyet döneminde, üye kayıtları tekrar gözden geçirilmiş; vefât, tâyin ya da başka sebeplerden ötürü Ocağımız ile ilişiği/irtibatı kesilmiş olan üyelerimiz tespit edilerek, üye kayıt defteri güncellenmiş; aynı zamanda, üyelerimizce teklif edilen üye namzetleri arasından “Türk Ocağı üyesi olmak için gerekli nitelikleri taşıyanlar” Ocağımıza üye olarak kabûl edilmiştir.

İ.         GELECEK DÖNEME İLİŞKİN HEDEFLERİMİZ

            Yukarıda bahsi geçen çalışmalara ilave olarak Ekim 2017 – Mayıs 2018 döneminde şu çalışmalar yapılacaktır:

 1. Ocak binâmızda, ayda bir, Pazar günleri, gündemdeki konulara ilişkin bir konferans tertip edilecektir.
 1. Hanımlar Kurulumuzun faâliyetlerine daha fazla ağırlık verilecek; faâliyetlerin daha geniş kesimlere hitap edecek şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterilecektir.
 1. Yukarıda kaydedilen ilke doğrultusunda, hanımlara yönelik “meslek kazandırma”, “millî el sanatlarına yönelik kurs, eğitim, yarışma” vb. faâliyetlere ağırlık verilecektir.
 1. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Halk Eğitim Müdürlüğü ile Ocağımız arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2017 – 2018 faaliyet döneminde, halka yönelik çeşitli kurslar düzenlenecektir (Osmanlı Dönemi Türkçesi, Rusça, İngilizce, Arapça, KPSS, ALES, Hat, Tezhip, Bağlama, Okçuluk).