Millî Mefkûre Mektebimizde(MMM) Gelişim Sınıfında bu hafta Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem GÜVEN  “Siyasal İletişim ve Liderlik”, konulu seminer verecektir.