VI. Gençlik Kurultayımızın 3. Oturumu (Galip Erdem Oturumu) ESOGÜ Arş.Gör. Esma Yürük’ün oturum başkanlığında yapıldı. Oturumda Anadolu Üniversitesi Öğrencisi Ayvaz Gökdemir “Celali İsyanları” ESOGÜ Öğrencilerinden Turgay Aymergen “Tanzimat Dönemi’nde Batılılaşmanın Osmanlı Aile Hayatı Üzerine Etkileri” ve Veli Kara “Dil ve Kimlik Bağlamında Bulgaristan Göçmenlerinde Ana Dil Farkındalığı” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=2066427363629154