ürk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Gençlik Kurultayının açılış oturumu 27.05.2022 Cuma günü, Gençlik Kolları Başkanı Alperen Urhan’ın selamlama konuşması ile başladı. “Türk Dünyasının Sorunları: Dil, Eğitim, Çevre ve İklim” temasıyla Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin bulunduğu konakta gerçekleştirilen kurultayın açılış oturumunda söz alan Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk Dünyasının öteden beri çözülmeyi bekleyen pek çok sorununa işaret ederek, bunların çözümü için ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyette bulunan pek çok kurum ve kuruluş olduğunu, Türk Ocaklarının da kuruluşundan itibaren bu gayeye hizmet ettiğini vurguladı. Kurultayın açılış konferansı ise “Türkistan’ın Entelektüel Tarihi: İdil-Ural’ın Dinî Uyanış ve Modernleşmesi” başlığıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkoğlu tarafından verildi. Prof. Dr. Türkoğlu konferansına; geçmişte Türkiye ve Türk Dünyası arasında iletişim engelleri olduğunu, ancak bu engellerin artık aşıldığını belirterek gençlik kurultaylarının da bundan sonraki süreçte Türk Dünyasının farklı ülkelerinde gerçekleştirilmesini temenni ederek başladı. Türkoğlu daha sonra Çarlık Rusya’nın Türk illerini hâkimiyet altına alma sürecinin başlangıcı hakkında bilgi verdikten sonra Çarlık Rusya’nın 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında Türk illerinde büyük bir baskı uyguladığını, Türk aydınların bu baskıdan kurtulmak, halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere değinerek bu faaliyetlerde yetişmiş Kazanlı Türk Tatar aydınlarının verdikleri mücadeleleri anlattı. Prof. Dr. Türkoğlu, Mercani, İsmail Gaspıralı, Abdürreşid İbrahim, Ataullah Beyazıtov, Rızaeddin Fahrettin, Fatih Kerimî, Yusuf Akçura, Alimcan Barudî, Zeynelabidin Tagiyev, Ayaz İshaki, Abdullah Tukay, Ziya Kemali, Hasan Atabeşi, Alimcan İbrahimov, Cemal Velidî, Abdullah Battal Taymaz, Halim Sabit gibi kişilerin hayatlarından ve Türklerin birlik ve beraberliği için verdikleri mücadelelerden örnekler aktararak sözlerini tamamladı. Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın Prof. Dr. İsmail Türkoğlu’na teşekkür beratının takdimi ardından XI. Gençlik Kurultayı’nın açılışı tamamlandı. Türk Dünyasının önemli isimlerinin adlarının verildiği Gençlik Kurultayı’nın oturumlarının gerçekleştirildiği ilk günde İsmail Gaspıralı, Ahmet Baytursun, Orhan Şaik Gökyay isimli oturumlarında 11 tebliğ sunuldu. 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Cemil Meriç ve Nejdet Sançar oturumlarında da 7 tebliğ sunulacak ve ardından Öğretmen Yüksel Kayın başkanlığında, Doç. Dr. Oktay Berber ve Dr. İsmail Alperen Biçer’in katılımıyla toplanacak değerlendirme heyeti kurultaya dair tespitlerini yaparak, kurultayın sonuç bildirgesi okunacaktır. Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde Millî Mefkûre Mektebi adıyla faaliyet gösteren Türk Ocağı Akademisinin 2021-2022 dönemi mezunlarına beratlarının takdimi ardından IX. Gençlik Kurultayı sona erecektir.

« arasında 2 »