Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları tarafından bu yıl on birincisi düzenlenen Gençlik Kurultayı 08.06.2024 Cumartesi günü açılış oturumu ile başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “fikirlerimin babası” olarak nitelendirdiği Ziya Gökalp’ın vefatının 100. yılı olması münasebetiyle kurultay teması “Büyük Türk Düşünürleri” olarak belirlendi. Kurultaya Eskişehir’de eğitim hayatlarına devam eden üniversite öğrencileri ve şehir eşrafı katıldı.

Kurultay Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Furkan Ertuğrul’un açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söz alan Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, köklü bir geçmişe sahip olan Türklerin tarihlerinde pek çok büyük fikir insanı olduğuna vurgu yaparak bugünün gençlerinin hayatlarına ilham verecek Ziya Gökalp gibi pek çok şahsiyet bulunduğunu, bu bakımdan Türk gençliğinin çok şanslı olduğunu vurguladı. Ayrıca şehrin hamiyetperver eşrafının katkılarıyla Eskişehir Türk Ocağı bünyesinde oluşturulan Millî Mefkûre Mektebinin bir akademi olarak faaliyet gösterdiğini, Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirilen bu dönemin kendini her yönden yetiştirmiş Türk gençliğinin omuzlarında yükseleceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

Kurultayın açılış konferansı ise 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün tarafından “Türk Düşüncesinin Son Yüzyılı: Sorunlar ve İmkânlar”başlığıyla verildi. Kurultaya iştirak edenlerin ilgiyle dinlediği konferansta Prof. Dr. Görgün, Türk düşüncesinin oluşumuna ve katkı sunanların çalışmalarına kısaca değindi. Bu bağlamda “akademimiz devletin ve piyasanın ihtiyacı olan elemanları yetiştiriyor lâkin milletin ihtiyacı olan aydını yetiştirmekten uzak” diyerek Türk düşüncesini sistematik hale dönüştürecek bir akademik yapıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dört oturum halinde gerçekleşen XI. Gençlik Kurultayında toplam 18 tebliğ sunuldu. Oturumların sona ermesi ardından Türk Ocakları Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türk Ocakları Eskişehir şubesi yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Topal ve Doç. Dr. Oktay Berber’den oluşan değerlendirme heyeti kurultaya dair tespitlerini aktardı. Ardından kurultay sonuç bildirgesinin okunmasıyla XI. Gençlik Kurultayı sona erdi.