ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanımız; aynı zaman da hafız, müfessir ve İslam Hukuku alimi olan Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM tarafından konağımızda “Matürîdîlik” sohbetleri başlatıldı. Üzerinde çok fazla okuyup düşünmediğimiz, kendisi de bir Türkistan’lı olan İmam Matürîdî tarafından kurulan itikadi bir mezhep olan Matürîdîlik; hocamız tarafından dönem boyunca her Salı saat 20’de konağımızda anlatılacak. Sayın Yıldırım dün özetle;

“ Bir Türk alim olan İmam Matüridi, Ehli sünnet İslam inanç sitemini kuran iki büyük ilim adamından biridir ve Türk dünyasının islam dinini algılayış biçimini şekillendirmiştir. Diğer büyük alim ise İmam Eş’ari’dir ki, o da Arap dünyasının inanç sistemi üzerinde büyük etkiye sahipti. Aralarındaki en önemli fark akıl ve nakilden/vahiyden hangisinin öncelikli olduğu meselesidir.

Batılı İslam araştırmacıları çoğu yazma İslam eserlerini inceleyip basmalarına rağmen imam Matüridi’nin eserlerini basarak ilim dünyasına sunma konusunda ilgisiz kalmışlardır. Bunun sebebi, kanaatimizce İslam medeniyetinin kurulmasında büyük katkısı olan akılcı bir İslam yorumunun tekrar canlanmasından duydukları endişedir. Arap dünyasına hakim olan Eş’ari anlayışının Türklerde de yerleşmesini önlemek ve irrasyonel bir din anlayışının önüne geçebilmek için Matüridi araştırmalarına ve bununla ilgili sohbet ortamlarının artırılmasına büyük ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bu yılki Eskişehir Türk Ocağında yapacağımız Salı sohbetlerini İmam Matüridi üzerine yapmaya çalışacağız.”dedi.

Dün yapılan ilk sohbet ilgili, meraklı ve kalabalık bir topluluk tarafından takip edildi. Dinleyenler tarafından konu hakkında yoğun soruların sorulduğu sohbet çay ikramıyla geç vakitlere kadar devam etti. Sohbetlere katıla bilmek için ocağımızı arayıp katılma arzusu istikametinde bilgi vermek gerekiyor. 0531 7836265