Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hocamızın yürüttüğü Salı sohbetlerine Ramazan sonrası ilk Salı günü başladık ve her Salı 20’de devam edecek olan sohbetlerimizde itikat imamları olan İmam Mâturîdî ve İmam Eş’ari arasındaki görüş farklılıkları yazdıkları ve konuştuklarından hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır.