Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Hocanın yürüttüğü Salı sohbetlerine dün akşam başladık. Bir hayli ilgi çeken sohbetlerde bu dönem itikat imamları olan İmam Mâturîdî ve İmam Eş’ari arasındaki görüş farklılıkları yazdıkları ve konuştuklarından hareketle ortaya konmaya çalışılacaktır.