ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanımız; aynı zaman da hafız, müfessir ve İslam Hukuku alimi olan Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM tarafından konağımızda her Salı günü yapılan “Matürîdîlik” sohbetleri sadece bu haftaya mahsus olmak üzere 13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA günü aynı saatte aynı yerde yapılacaktır. (Eskişehir Türk Ocağı Sivrioğlu Konağı Saat: 20’de)