Eskişehir Türk Ocağı’nın 95. kuruluş yıl dönümü faaliyetleri devam ediyor.

Eskişehir Türk Ocağı’nın kuruluşunun 95. yıl dönümü münasebetiyle ocak binasında gerçekleştirilen “Geçmişten Geleceğe: Eskişehir Türk Ocağı” toplantısı çok büyük topluluğun katılımıyla yapıldı. Programda Türk Ocakları Genel Başkanı Prof.Dr.Mehmet Öz, TOBB Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Yusuf Sarınay ve ESOGÜ Tarih Bölümü Başkanı Prof.Dr.Mesut Erşan birer konuşma yaptı.

Program ocak başkanı Prof.Dr.Nedim Ünal’ın açılış konuşması ile başladı. Sayın Ünal konuşmasında özetle şunları söyledi;

TÜRK OCAKLARI, TÜRK VATANININ, BAYRAĞININ, İSTİKLALİNİN TEMİNATIDIR

“Bugün, burada, Ocağımızın 95. kuruluş yıl dönümünü kapsamında bu toplantıyı yapmaktan mutluyuz, gururluyuz.

Türk Ocakları, hasbî bir tefekkür ocağıdır. Türk Ocaklılar için önemli olan şahsî, zümrevî ikbal değil milletin istikbalidir. Türk Ocaklı aydınların yegâne endişesi, Türk milletinin birliği, Türk devletinin bekasıdır. Türk Ocaklarının gayesi, millete hizmettir. Türk Ocaklılar siyasetin millete hizmet etmenin mühim bir yolu olduğunu takdir ederler. Ancak Türk Ocakları ilke olarak gündelik siyasî çekişmelerin dışında, siyasî partilerin arasındaki ve içindeki mücadelede eşit mesafede durmayı benimsemiştir. Mensuplarımızın, milliyetçi duruşla çelişmeyen siyasî tercihleri olması son derecede doğaldır ama Ocak faaliyetleri yüksek millî ülkümüz çizgisinde milletimizin tamamına hitap eder.

“Geleceğin geçmişten daha görkemli” olacağını görüyor ve inanıyoruz. Millî Mücâdelede ve Millî Devletimizin kurulmasında önemli vazifeler üstlenen, Çanakkale’de ve Sakarya’da on binlerce genç mensubunu, özellikle de kurulmasına vesile olan yüz doksan askeri tıbbiyeliyi şehit veren Türk Ocakları, gelecekte de Türk Vatanının, Bayrağının, İstiklalinin teminatı ve Milletinin vicdanı olmaya devam edecektir.

Bu ruh ve inançla, bir asırlık çınarın, bu abidevi kuruluşun, Eskişehir Türk Ocağı’nın 95. yılı kutlu olsun.”

Ocak Başkanı Ünal’ın konuşmasından sonra ocak tarihi hakkında sunumu ile ESOGÜ Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Erşan ise konuşmasında özetle şunları söyledi;

TÜRK OCAKLARI HER ALANDA FAALİYET GÖSTERMİŞTİR.

Eskişehir Türk Ocağı Mayıs 1923’de açıldı. İdare heyetine Kasap Abdullah Efendi, Belediye reisi Hasan Basri Bey, Dr.Hamit Bey, dava Vekili Hakkı Bey, tüccardan Durmuş Efendi, Zeytinzade Kerem Bey, namzetler: Ziraat müdürü Ferit Bey, tüccardan hafız İdris, baytar Tevfik Beyler seçildiler.

1923 ve 1931 yılından Ocak Başkanları şunlardır;

-Ali Ulvi(Bayrakdar)
-Doktor Nazmi
-Çiftelerli Hafız Osman
-Mahkeme temyiz azalarından Nazmi Beyler
-Faruk Şükrü

1927 yılında Ocağın bedava açmış olduğu Fransızca kursuna 150, daktilo kursuna 34 öğrenci katılmıştır. Ocak her hafta sağlık, iktisat ve sosyal konularda konferanslar vermiştir. Ocak iki halk dershanesi açmış, geceleri öğretime devam etmiştir. Açılan dispanserde bedava olarak binlerce hastaya ilaç verilmiş, veremle mücadele edilmiştir.

1927 yılında Eskişehir Türk Ocağı bir futbol müsabakası tertiplemiş, üç takım arasında yapılan kupa maçının ilk oyununda Eskişehir Türk Gücü, Tayyare Futbol takımını 3-1 yenmiştir.

1927 yılında Eskişehir Türk Ocağı 10 makaleden oluşan bir düstur yayınlamıştır. Ankara ve İstanbul kütüphanelerinde bu yayına rastlanamadı.

Eskişehir Türk Ocağı 1928 yılında İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla zarar gören vatandaşlara müsamereler ve diğer şekilde topladıkları paralarla ve özellikle de Hilal-i Ahmer(Kızılay) ile işbirliği yaparak maddi destek sağlamıştır.

1928 yılında gerçekleştirilen harf inkılabından sonra Eskişehir Türk Ocağı, 28 ağustos 1928 tarihinde yeni harfleri öğretmek amacıyla ocak binasında Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Çarşamba akşamları kurs açmıştır.

Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir Ocağının dispanserine 16 kanun-ı saniden 25 Ağustosa kadar 770 kadın ve 345 erkek olmak üzere 1115 hasta müracaat etmiş, bunlardan 819 hastanın ilacı dispanser tarafından meccanen verilmiş, mütebaki hastalar da muayene edilerek ilaçları verilmiştir.

30 Nisan 1988 yılında Eskişehir Türk Ocağı yapılan bir merasimle açıldı. DDY Toplantı Salonunda yapılan merasimde Ocak Şube reisi Dr.Yılmaz Nevruz (Açış Konuşması) MEGve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, Eskişehir Valisi Bahaeddin Güney, kıdemli bir ocaklı olarak Fethi Tevetoğlu konuşmalarını yaptılar. Ardından prof.Dr.Kamil Turan “Dünyada Gelişen Politikalar Karşısında Türkiye’nin Geleceği” konulu tebliğ sundular.

Sayın Erşan’ın konuşmasından sonra söz alan TOBB Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Sarınay ise özetle şunları söyledi;

TÜRK OCAKLARI TÜRK MİLLETİNİN MEDENİYET DAVASININ ÖNCÜSÜDÜR

Türk Ocakları Türkiye’nin yakın tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. Türk Devleti ve milletinin dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bir ortamda Türk gençleri ve aydınlarının kurmuş olduğu milli bir mefkure merkezidir. Balkan felaketinin yaşandığı günlerde Türk Milletinin milli kimlik bunalımına cevap vermiş geleceğe umutla bakmasını sağlamış ve milletine rehberlik etmiştir. Türk Ocakları parti siyasetinin dışında kalarak Türk Milletinin bütün milli meseleleri ile yakından ilgilenerek milletimizi medeniyet davasını öncüsü olmuştur. Ocakta yetişen gençler, asker, sivil Türk aydınları milli mücadele döneminde kurulan müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin öncüsü olmuşlar ve yeni Türk devletinin kuruluş döneminde önemli roller oynamışlardır. Türk Ocaklı aydınlar Türk Milletinin yeniden yükselmesi dünyada saygın bir yer edinmesi için bir medeniyet davasının savunuculuğunu yapmışlardır.

Sayın Sarınay’ın konuşmasından sonra Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz ise şunları söyledi;

GENÇLİĞİ MİLLİ ŞUURLA YETİŞTİRMELİYİZ

Türk Ocakları 1912 yılında Osmanlı Devleti’nin dağılma döneminde Türk Milletine yeni bir hamle kazandırmak için kurulmuştur. Her ne kadar Osmanlı Devleti 1. Cihan harbi sunucunda yıkılsa da milli mücadele ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna Türk Ocakları harcını koymuştur. Bugün de dünyamız özellikle 1990’lardan bu yana devam eden yeniden tanzim mücadelesinde kaotik bir süreçten geçiyor. Küresel egemen güçler bizim medeniyet coğrafyamız üzerinden vekâlet savaşları yoluyla bu çalışmayı yürütüyorlar. Türk Ocaklarına ve Türk Milliyetçilerine düşen görev kendi kültürümüzün öz değerlerinden hareketle Yeniçağa hitap eden bir medeniyet tasavvurunu ortaya koymak ve bu şekilde Türk Dünyasını ve İslam Alemini ve insanlığı daha huzurlu bir geleceğe taşımaktır. Bunun içinde Türk Ocakları içerisindeki faaliyetlerde gençliğin milli şuurla yetiştirilmesine önem vermekteyiz. Gençlerimiz bu çağın dili ve imkanlarını kendi milli kültürümüzle birleştirerek bu yeni medeniyet tasavvurunun hayata geçirilmesinde çok önemli rol oynayacaktır.

Genel Başkanın konuşması sonunda Ocak Başkanı Prof.Dr.Nedim Ünal konuşmacılara berat takdimi yaptı. Program önceki dönem ocak başkanlığı yapan Sedat Yurtseven, Orhan Keskin ve kıdemli üyelerden Ahmet Vural hatıralarını anlatmasıyla son buldu.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=2059781814293709