Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları | İsmail Cem KARADUT

     Eskişehir Türk Ocağı tarafından 35 senedir yürütülen Perşembe Sohbetlerinde bu hafta “Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları” Eskişehir Türk Ocağı’nda konuşuldu. Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem KARADUT kocamızın sunumlarıyla Ocak binasında yapılan toplantıya meraklı, ilgili ve heyecanlı her yaştan Eskişehirliler katıldılar.

Sayın Karadut özetle;

    Türkiye, hem siyasi hareketler/partiler ve demokrasi geçmişi hem de anayasalcılık anlamında zengin bir tarihe sahiptir. Temelinde siyasi iktidarı sınırlandırma düşüncesi bulunan Türk anayasalcılık hareketlerinin 19. Yüzyıla değin gitmesi sebebiyle en az batıdaki kadar köklü ve hareketli olduğu söylenebilir. Mamafih; Türkiye’deki anayasalcılığın şimdiye değin başaramadığı, tarihsel konjonktürün de etkisiyle, yalnızca demokratikleşme saikiyle, olağan ve demokratik ortam ve şartlar altında hazırlanmış bir anayasadır.

            Başından beridir meşruiyet sorunu yaşayan 1982 Anayasası’na ilişkin tartışmalar, 2010’lara doğru ve sonrasında yeni ve sivil bir anayasa hazırlama söylemiyle başlamış, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler hem de ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından girişimlerde bulunulsa da süreç beklendiği gibi sonuçlanmamıştır.

            “Türkiye’de Yeni Anayasa Arayışları” adlı sunumun amacı; son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen yeni anayasa tartışmalarına yönelik, anayasa inceleme(ci)lerinin sahip oldukları teorik pozisyonlarla (hukuksal pozitivizm, anayasal düzen ve siyaset bilimi yaklaşımları) birlikte anayasa yapımına ilişkin modelleri (anayasa konvansiyonu, egemen kurucu meclis, olağan yasama, yürütme modeli ve süreç modeli) ve yöntem tartışmalarını ele almak ve söz konusu sürece ilişkin demokrasi teorisinden bir bakış açısı oluşturmaktır.

            Soru ve cevaplardan sonra ilgiyle takip edilen konuşma Ocak Başkan yardımcısı Prof. Dr. Mehmet TOPAL hocamızın verdiği hediye ve şükran beratı takdimi ile sonlandı.

HABERİN VİDEOSU: https://youtu.be/eUHA6Nym3pc