OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DEVLET VE TOPLUM

Bilecik Şeyh Edebalı Üniversitesi tarih bölüm başkanı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet ve Toplum başlıklı konferansında ilk olarak Avrupa’da ve Osmanlı’da devlet ve toplumun evren ve beden metaforu üzerinden nasıl izah edildiği, “hasta adam” benzetmesinin ne anlama geldiği üzerinde durdu ve hem Batı hem de Doğu toplumlarında imtiyazlı zümrelerin meşruiyetini tartıştı. İkinci olarak da Batı’da fen ve sosyal bilimlerdeki gelişmelerin neticesinde geleneksel devletin yerine ikame edilen modern devlet düzeninde bürokratikleşme, profesyonelleşme ve demokratikleşme ilkeleri somut örnekler üzerinden izah etti.  Son olarak ise Osmanlı geleneksel düzeninde beşik ulemalığı, kardeş katli ve müsadere kavramlarının meşruiyeti ve modern devlet düzeninde bir zihniyet değişimi bağlamında izini sürdü.

Soru ve cevaplardan sonra ilgiyle takip edilen konuşma Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal hocamızın verdiği hediyeler ve şükran beratı takdimi ile sonlandı.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=TyhPdb8lDsU