ELBİSTAN’DAN ESKİŞEHİR’E, ESKİŞEHİR TÜRK OCAĞI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde ESTÜ Öğretim Üyesi Muammer TÜN ilk günden itibaren arkadaşları ile birlikte yer aldıkları ve önemli arama kurtarma, haritalandırma çalışmaları yaptıkları Elbistan’a dair ilk ağızdan dikkate alınması gereken bilgiler verdi. İlave olarak Eskişehir’deki fay hattı ve imar planlarına dair düşüncelerini dinleyenlerle paylaştı.

ESKİŞEHİR İLİNDE 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINA İŞLENMEMİŞ VE OLASI BİR FAYLANMA HAREKETİ SONUCU BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK FAY SEGMENTLERİNİN VARLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA TESPİT EDİLMİŞ VE RAPORLANMIŞTIR.

6 Şubat 2023 tarihinde 04:17 ve 13:24 saatlerinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremler sonrası Eskişehir Teknik Üniversitesi “Afet ve Acil Durum Yönetim Süreci Yönergesi” çerçevesinde, Afet Yönetimi Ekibi, Arama-Kurtarma Ekibi ve Gönüllü ekibi olarak T.C. Kahramanmaraş Valiliği Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi’nde 45 kişilik ekiple görev almıştır. Bu süreç, Afet Yönetimi sürecinde, Üniversitelerin önemli bir çalışma grubu olarak Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yer alabileceğini ortaya koymuştur.

7 Şubat 2023 tarihinde, Eskişehir Teknik Üniversitesi çalışma grubu olarak, T.C. Kahramanmaraş Valiliği Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Haritalama ofisi kurulmuştur. Ofis çalışmaları, yerelde Elbistan Kaymakamlığı, Elbistan Belediyesi başta olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürütülmüştür. Afetin ilk saatlerinde öncelikle arama-kurtarma faaliyetlerinin daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla depremde yıkılan binaların konumlarını gösteren sayısal haritaların üretilmesi hedeflenmiştir. Bu aşamada, bölgede bulunan Gebze Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi’nde görevli araştırmacılarla da çalışma grupları oluşturularak Afet Koordinasyon Merkezi desteğiyle birlikte TÜBİTAK 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında desteklenen  “Yüksek Çözünürlüklü Hava Fotoğrafları ve Yersel Alan Taraması İle Yıkık Binaların Hızlı Tespiti” başlıklı proje başlatılmıştır. Üretilen sayısal haritalar, afet müdahale aşamasında etki analizi odaklı yürütülen çalışmaların yanında arama-kurtarma, enkaz kaldırma, adli süreçlerin yürütülmesi, defterdarlık tarafından yürütülen zarar tespit çalışmaları gibi birçok çalışmaya altlık veri kaynağı sağlamıştır.

Büyük bir afet yaşanmadan önce Risk Yönetimi odaklı çalışmaların bütünleşik ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte yürütülmesi son derece önemlidir. Afetsiz bir Türkiye ana hedefimiz olmalıdır. Bu anlayışla öncelikli olarak toplumun, karşı karşıya kalabileceği tehlike türleri ve bu tehlikelere bağlı maruziyet ve zarar görebilirlik koşullarıyla birlikte gelişebilecek riskler hakkında bilgilendirilmesi afetlerle mücadelede önemli bir başlangıçtır. Hangi tehlike ve risklerle karşı karşıya kalabileceği hakkında bilgi sahibi toplum imkanlar dahilinde önlem alma çabasına girecektir. Toplantının gerçekleştirildiği Dolayısıyla bu konuda ilgili paydaşların bir araya gelerek bu ve bunun gibi problemlere risk yönetimi odaklı çözümler geliştirmesi beklenir. Bilimi öncelikleyen her türlü girişim, canlı hayatının ve ilişkili kent yaşamının sürdürülebilirliğini arttıracak bilimsel verileri çıktı ve etki odaklı kullanır. 

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=mK6ik7JKMrQ

15 günlük çalışma detayları rapor olarak yayınlanmıştır: https://eskisehir.edu.tr/Uploads/www/files/ESTU%CC%88_ELBI%CC%87STAN_RAPORU_V3(1).pdf

Dr. Öğr. Üyesi Muammer TÜN

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

Yer Bilimleri ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

e-posta: mt**@es*******.tr

gsm. 535 541 33 23