Türk `ün anlamını aslında bizden çok Amerika biliyor. Bu konuda bizden çok araştırması var. Macar araştırmacı Lemant Türk kelimesi hakkında şunları söylüyor.

1-Türk güç ve kuvvet demektir. Yani bir millet adı olması yanında sıfattır.

2-Türk kelimesi Törü kelimesinden gelir. Yani Türk töre sahibidir demektir.

3-Türk kelimesi ayrıca törümek kelimesinden gelir. Yani, türemek çoğalmak, göç eden kavim anlamında.

Türk`ün gücü ve kuvveti temsil eden bir konumu var.

Millet, meselesine gelince ben milletleri; şark milletleri ve garp milletleri olarak görüyorum.  Garp milletleri ve şark milletleri arasındaki temel ayırt edici vasıf ferdiyetçilik ve toplumculuk noktasında yoğunlaşmaktadır.

Bir Arap’ın çok iyi çok iyi ticaret yaptığını, bir Farisi’nin çok iyi sanat eseri yaptığını, bir Türk`ün de çok iyi bir devlet kurduğunu ve yönettiğini söyleyebiliriz. Türk milleti her zaman bir devlet kurmuştur. Birinci Göktürk kağanlığından ikinci Göktürk kağanlığına geçişimiz Türk`ün fetret devri yani devletsiz kaldığı 50 yıllık bir dönemdir. Onun dışında her zaman devlet kumuşuzdur.

Kağanlık Türk milleti için önemlidir. Kağanlıkla birlikte Tanrı kelimesi de çok kutsaldır. Türkler, İslamiyet’ten önce bile tek tanrı inancına sahiptirler. Öldükten sonra dirilişe inanırlar. Bu yüzden İslamiyet’e geçişimiz hiçte zor olmamıştır. 1000 yıl İslamiyet’in bayraktarlığını yapmış bir milletiz. Ama Türk milleti duygusaldır, ani tepkiler verebilir. Ayrıca üzülerek söylüyorum ki unutkandır. Türk milleti başka bir topluluğun huzurunu bozacak hareketlerde bulunmaz.

Bundan sonra sorulu cevaplı devam edelim dilerseniz.

SORU: Sizce Türk milleti değişiyor mu?

CEVAP: Evet bence değişiyor. Türk milleti bence kendi geçmişinden bile bihaber yaşıyor. Ayrıca değiştirilme güdüsü veriliyor insanımıza. Bizim geçmişimiz Avrupa’yı bile dize getiren bir geçmiş. O yüzden geçmişimize ve de gelecek olan neslimize sahip çıkmalıyız.

Hiç önemsemediğimiz politikaların bu ülkeyi değiştirmek adına tapıldığını düşünüyorum. Hatta genlerimizle bile oynandığını düşünüyorum ve genleriyle oynanmış birilerinin de geçmişteki cesareti göstereceğini zannetmiyorum. Şimdi Türk insanımızın temel unsuru ev araba zenginlik olmuş. Düşüncemiz bu olmamalı bence,

SORU: Değişmeyen tek şey değişimdir derler. Türk tarihimize baktığımızda Türk tarihinde de değişimin izlerinin kırılma noktalarını görebiliyoruz. Tepkisiz olma, genetik değişikliği gibi. Bizde iyi özelliklerimizi geliştirip kötü özelliklerimizi değiştirmeye yönelik ne yapabiliriz.

CEVAP: Evet bir kırılma noktamız var. Bağımsızlığımızı kaybedip edemeyeceğimiz noktasıdır. Bağımsızlığımızı kaybedeceğimizi hissettiğimiz zaman tekrar toparlanmışızdır. Esasında Türk milletinin yok edemedikleri tek unsur vatan ve bağımsızlık inancıdır. Bunu yok edemediler. Bunun dışındakiler değişiyor. Mesela; din algılayışı, töre, saygı v.b.

Şu anda mazlum durumunda hiç bir şey yapamayan kendi hakkını arayamayan bir topluluk durumundayız. Bunu siyasetçiler saklıyor. Üniversitedeki öğretim üyeleri saklıyor, gazetede ki köşe yazarları saklıyor.

Ben diyorum ki kim çağırmışsa gitmiş Türk milleti artık gitmeyelim bence.

Son olarak şunu söyleyebilirim ki; Üstte gök Tengri basmasa

Altta yağız yer delinmese,

Delinmediği sürece senin dilini, ilini, töreni, kimse bozamaz.