“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRETMENLİK”

Eskişehir Türk Ocağı 25.05.2023 tarihli Perşembe Sohbeti’nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Ersin Karademir “Geçmişten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Öğretmenlik” başlıklı sunumu ile konuk oldu.

Öğretmen, bir toplumun var olmasını ve ilerlemesini sağlayan en önemli unsur olan eğitimin baş mimarıdır. Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaktır. Bu sebeple dönemin son Perşembe sohbetinde Türkiye’nin en önemli meselesi olan eğitim ve öğretmenlik konuşuldu.

Bu sohbet kapsamında, öğretmenlik mesleğinin yapısı ve özellikleri ile birlikte Türk Eğitim sisteminde son 2 asırdır yapılan Öğretmen Yetiştirme faaliyetleri tartışıldı. Günümüzde Öğretmen yetiştirme, Eğitim Fakülteleri, okulların durumu ile olması gerekenler ele alındı.

KARADEMİR özetle;

Öğretmen, muallim; talim ettiren öğreten kişi anlamına gelmektedir. Daha doğrusu bugünkü anlayışla mesleği bilgi öğretmek olan kimse olarak da tanımlanabilir. Bütün halinde baktığımızda öğretimi ”belli bir amaca göre bilgileri verme, öğretme, tedris etme, talim ettirme işi” diye tarif ederiz.  Eğitim ise kişilerin isteyerek davranış değişiklikleri oluşturma çabalarıdır.

Esasen eğitimi (Maarifi) ve öğretmeni yıllarca önce en iyi tarif eden büyük fikir adamı Nurettin Topçu olmuştur. Topçu’ya göre; “Maarif; yalnız mektepte okutmak ve okuyanlara birtakım bilgileri vermek işi değildir. O bir milletin bütün halinde düşünme ve yaratıcılık sahasında seferber edilmesidir. Başka bir deyişle Maarif, bir cemiyetin düşünüş tarzının kültür ve ideallerinin cihazlanmasıdır. Maarif, bir milletin gençliğinin memleket ve dünya hadiseleri karşısında metotlu düşünmeyi öğretir. Mekteplerde okutulan derslerin her biri metot binasının duvarlarından birisinin yapıcısıdır. Bu işi yapan maarif her gün hatalar ve hurafelerle bunalan insanlığın dimağında daima ameliyatlar yapan doktor gibi çalışır. Maarif cemiyet içerisinde idealler doğurur.” Topçu’ya göre öğretmen ise; ahlâk eğitimimizde en iyi rol model olan, öğrenciye biçim veren kişidir. O halde öğretmen bilgisi, becerisi, davranışları ve kişiliği ile de öğrenciye örnek olmalıdır.

1848’den itibaren başlayan öğretmen yetiştirme çabalarımız değişmeler ve gelişmeler göstererek çok fazla aksamadan 1978’lere kadar geldi. Ne var ki 78’lerde düzensiz bir yapıya dönüşen öğretmen yetiştirme anlayış ve kurumlarımız 78’den bu güne devamlı değişiklikler geçirmesine rağmen bir türlü istenen ve beklenen niteliğe ulaşmadı” Dedi.

Konukların soru ve cevaplarından sonra, şube başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=eMCSKwcTNVk