16 Fotoğraf · Updated 12 gün önceBu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Almanya’da Türkler ve Din Eğitimi” konusuyla ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Arş. Gör. İshak Tekin bizlerle oldu.Sayın Tekin konuşmasında özetle şunları söyledi: Almanya’da Türkler ve Din Eğitimi Sunum, araştırmacının 15 Eylül 2015 – 15 Eylül 2016 tarihleri arasında Almanya Hessen Bölgesi’nde yürüttüğü akademik çalışmalarının sonuçları ve bunlar üzerindeki değerlendirmelerine dayanmaktadır. Alman resmi kayıtlarına göre yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının yaşadığı Almanya’da son yıllarda Türkler hemen her alanda etkinlik kazanmaya başlamışlardır. Bununla birlikte Türk çocukları ve gençlerinin hızlı bir şekilde kendi dini-kültürel değerlerinden uzaklaştıkları ve genel anlamda kendi hayatlarını Alman sosyal kültürel hayatı doğrultusunda şekillendirdikleri söylenebilir. Bu çerçevede araştırma Almanya’da yaşayan Türkler’in din eğitimi imkânları ve bunlardan yararlanma durumlarının ortaya konulmasını amaçlar. Bu çerçevede çalışmada, örgün din eğitimi kapsamında okul öncesi İslami kimlikli anaokullarındaki din dersleri, okullardaki seçmeli İslam din dersleri, din eğitimi için dolaylı ve kısmi katkı sunan bir ders olarak okullardaki “Etik” dersleri ve yardımcı bir ders olması sebebiyle okullardaki Türk dili ve kültürü dersleri konu edilmiştir. Yaygın din eğitimi kapsamında ise, okul dışında camilerdeki ve cem evlerindeki din dersleri ile daha dar kapsamlı derneklerdeki din eğitimi faaliyetleri, araştırmanın sürdürüldüğü alanlardır. Diğer taraftan örgün din eğitiminin temel ihtiyacı olan insan kaynağını sağlaması ve yüksek din öğretimi kurumuna örneklik teşkil etmesi itibariyle Giessen İslam İlahiyatı ve Eğitimi bölümü araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırmanın genel sonuçları arasında şunlar zikredilebilir: Türk devleti uzun yıllardan beri Avrupa’ya öğretmen ve din görevlisi göndermekle birlikte, bu konuda yurtdışı Türkleri’ne yönelik olarak izlendiği söylenebilecek kapsamlı bir politikanın olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte buradan giden görevlilerin temel güdülerinin daha çok maddi imkânlarını artırma ve Avrupa kültürünü tanımaya dönük olduğu söylenebilir. Diğer taraftan Almanya’da Türkler’in, nitelik açısından tartışmalı olsa da, sunulan Türkçe eğitim ve din eğitimi hizmetlerinden faydalanma konusunda gönülsüz ve bilinçsiz bir tutum sergilemeleri göz önüne alınması gereken diğer bir husustur. Almanya’da din eğitimi hizmetlerinin sunulabilmesinde karşılaşılan en temel problemin, orada yaşan çocukların Türkçe’yi bilmemekten kaynaklandığı söylenebilir. Bu anlamda Almanya’daki Türk çocuklarına Türkçe’nin iyi öğretilmesi, sunulacak din eğitimi açısından kilit bir role sahiptir. Şu halde ilgili Türk makamlarının bu problemlerin çözümünde, ivedilikle tutarlı ve etkin bir politika geliştirmesi, mevcut sorunların kökleşmemesi ve çözülebilmesi açısından hayati bir önem arz ettiği söylenebilir.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=1990578587880699