Bu haftaki Perşembe Sohbetlerinde “Askeri Kültür-Milli Kültür İlişkisi” konusuyla Edebiyatçı Yazar Em. Tuğgeneral Osman Gazi Kandemir bizlerle oldu.Sayın Kandemir özetle şunları söyledi;

ASKERİ KÜLTÜR MİLLİ KÜLTÜR İLİŞKİSİ

Her canlının fıtratında; “nefsini müdafaa, neslini idame” dürtüsü vardır. Nefsini müdafaa; pratik hayatta, kendinden başka her şeyi reddetme, kelime kökü (sav) nden hareketle bir tez ileri sürme ve bunu kendi dışındaki varlığa kabul ettirme olarak tezahür eder. 

Toplumlar insana ait bütün özellikleri bünyesinde taşır. Onun savunmak üzerine inşa ettiği bütün değerleri alır ve kabul eder.

Toplumların savunma güdü ve yetenekleri zaman içinde değişir. Türk milleti ilk çağlardan itibaren yaşadığı coğrafya, ekonomik üretim modelleri sebebiyle savaşçı bir karakter ve teşkilat sahibi olmuştur. Sınıfsız toplum modeli, herkesin istenen yer ve zamanda asker olabilmesi ona ordu millet vasfı kazandırmıştır. Değerler sisteminin ışığında yapılan felsefe ve onun ışığında geliştirilen bilim, milli kültürün yapı taşlarını askerî kültürün içine aktarmıştır. 

Buna mukabil farklı coğrafyalarda yaşayan ve değişik ekonomik üretim biçimlerine sahip milletler “koruyucu” bir sınıfın varlığı ve onun geliştirdiği kültüre tabi olmuştur.
Meşrutî yönetimler, askerleri öncelikle kendi iktidarlarının emniyeti olarak kullanmış, bu yönetim biçiminde baskın olan militarist yaklaşımlar demokrasiye doğru gidildikçe pasifist yaklaşımlara dönüşmüştür. 

Kıta devletleri ile ada devletlerinin bile kendi ülkelerindeki askeri yapıya yaklaşımları farklıdır. 

Askerî güç artık milli gücün üç temel direğinden biri haline gelmiştir. Askerî gücü olmayan hiçbir ülke büyük güç sınıfına girememektedir. Dünyadaki askeri harcamaların yüzde sekseni on beş ülke tarafından yapılmaktadır. 
Askerlik, artık milletin bireylerinin tek tek nitelikleriyle değil, subaylarının vasıfları ile ilgilenmektedir. Subaylar bir yandan en çetin arazi ve iklim şartlarının ihtiyaçlarına karşı yetiştirilirken, aynı zamanda uluslararası ortamda birer diplomat gibi hareket etmek zorundadır.