“Atatürk ve Millî Mücadele” konulu bu haftaki sohbetimizde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman BOZKURT yer aldı. Sayın BOZKURT özetle:

“I. Dünya Savaşı’nın ardından yeni bir dünya düzeni kurmayı amaçlayan İtilaf Devletleri Osmanlı coğrafyasını kendi emelleri doğrultusunda dizayn etmeyi tasarladılar. Mondros Mütarekesinin ardından başkent dahil stratejik açıdan öneme sahip Türk topraklarını işgal altına alarak ordu, donanma, haberleşme ve ulaşım araç gereçlerini kontrol ederek, padişah ve hükümete baskı yaparak Osmanlı devletinin savunma mekanizmalarını ortadan kaldırmaya çalışan Müttefikler Hilali ahmer, Türk Ocakları, müdafaai milliye ve müdafaai hukuk cemiyetleri gibi vatansever kuruluşların Türk milletinin meşru haklarını savunmaya yönelik tepkilerini görmezden geldiler. Vatansever askeri ve mülki yetkililer,

Eşraf, din adamları ve yerel idarecilerin desteğiyle olgunlaşan direnişin lideri olarak benimsenen Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde partiler üstü bir bakış açısıyla Milli Mücadele örgütlendi. Samsun’a vardığı andan itibaren ülkenin neredeyse tamamında askeri yetkililerin desteğini alan Mustafa Kemal Paşa Milli mücadeleyi sadece orduyla değil Türk halkıyla birlikte yürütebilmek için büyük bir çaba sarf etti. Düşmanı yurttan atmaya ve bağımsız hale gelmeye yönelik bir mücadele yürütülürken arka planda rejimi değiştirmeye yönelik adımlar atıldı. Böylelikle bağımsız bir devletle eş zamanlı olarak cumhuriyetin temelleri de atılmış oldu.”dedi soru ve cevaplardan sonra Başkanımız Prof. Dr. Nedim ÜNAL tarafından şükran beratı takdim edildi. 10.11.2023 https://www.youtube.com/watch?v=03fbBWhiBTA&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI