Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Atatürk ve Türk Ocakları” konusuyla TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sarınay bizlerle oldu.Sayın Sarınay konuşmasında özetle şunları söyledi; ATATÜRK VE TÜRK OCAKLARI Türk Ocaklarında milliyetçi ve vatansever fikir atmosferi içinde yetişen ve bu düşüncelerden etkilenen asker-sivil Türk aydınları, milli bir ruhla kazanılan Çanakkale Savaşlarında ve Milli Mücadelenin kazanılmasında önemli rol oynamışlardır. Hem fikriyat, hem de teşkilatlanma safhasında Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer alarak oldukça etkin olmuşlardır. Dolaysıyla Türk Ocakları imparatorluktan milli devlete geçiş dönemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş safhasında üstlenmiş olduğu misyonla yakın tarihimize damgasını vurmuştur. Türk Ocakları çerçevesindeki aydınlar, Osmanlı devletinin yerine kurulan Milli Türk Devleti ’ni, milliyetçilik anlayışlarının somut bir ifadesi olarak görmüşlerdir. Bu anlayışın tabii sonucu olarak Milli Mücadele’den itibaren Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer alan Türk Ocağı mensupları, temel konularda yeni rejime tam destek vermişlerdir. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde başta Mustafa kemal Paşa olmak üzere, bütün yönetim kademeleri, Türk Ocaklarını yeni rejimin ilkelerinin benimsenmesi ve yayılması için üzerine dayanılması gereken bir güç olarak görmüşler ve yoğun bir ilgi ve destek sağlamışlardır. Özellikle Atatürk Türk Ocaklarını ve ocaklıları hem maddi, hem de manevi açıdan desteklemiştir. Atatürk çıktığı yurt gezilerinde Türk Ocaklarını ziyaret etmiş, ocakların hatıra defterlerini imzalamıştır. Türk Ocaklarının kısa zaman içinde ülke çapında hızla teşkilatlanmasını bu destekle beraber düşünmemiz gerekir. Bu organik yakınlık ve işbirliği ideolojik açıdan da kısa zamanda kaynaşmayı beraberinde getirmiştir. Nitekim 1927 yılında CHF’nın bir kültür şubesi haline gelen Türk Ocaklarının, yönetimle hukuki birleşmesinin tabi sonucu olarak faaliyet sahası Türkiye Cumhuriyeti ile sınırlandırılmış, böylece bütün Türklük anlayışından dönüşüm resmileştirilmiştir. Sonuçta Türk Ocaklarının amaçları milliyetçilik, halkçılık, medeniyetçilik ve laik Cumhuriyetçilik esaslarını korumak ve yaymak olarak belirlenmiştir. SCF denemesi ve Menemen olaylarında sonra CHF’nın ülkedeki bütün güçleri bünyesinde toplayarak (veya temsil ederek) parti-devlet bütünleşmesini gerçekleştirmesinin sonucu olarak da kapatılmıştır. Bütün mal varlığı da CHF’sına devredilmiştir.