15 Nisan 2010
Bilgisayar Dünyamız ve Etkili Sunum Teknikleri
Ömür Aşıkoğlu
(Odunpazarı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü)

22 Nisan 2010
Turan Coğrafyasında Kuzey Kafkasya
Doç. Dr. Hilmi ÖZDEN
(ESOGÜ Tıp Fakültesi)

29 Nisan 2010
Taminat’tan Günümüze Türkiye’de Yabancı Okullar Problemi ve Eğitim Dünyamıza Yansımaları
A. Haluk TAŞKALE
(KADEM Özel Öğr. Kurumları Kurucu Müdürü)

06 Mayıs 2010
Türk Kültüründe Nevruz Ve Hıdrellez
Yrd. Doç. Dr. Adem KOÇ
(ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

13 Mayıs 2010
Türkler’de Ordu ve Millet Kavramı
Öğr. Gör. Adem ARI
(Sakarya Üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü)

20 Mayıs 2010
Seyyid Battal Gazi Külliyesi
Yrd. Doç. Dr. Yağmur SAY
(Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü)

27 Mayıs 2010
Klasik Türk Şiiri Üzerine Düşünceler
Prof. Dr. Ahmet KARTAL
(ESOGÜ Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü)