Bu haftaki Perşembe Sohbetinde “Eskişehir’in Yeraltı Zenginlikleri Üzerine Düşünceler” konusuyla Bilecik Şeyh Edebali Üni. Bozüyük Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç.Dr. Murat Yurdakul bizlerle oldu.Sayın Yudakul konuşmasında özetle şunları söyledi;

Eskişehir’in yeraltı zenginliklerinin ele alındığı bu sunuda ilk olarak madenin tanımı olmak üzere; madencilik şekilleri, madencilikte kullanılan ekipmanlar ve genel madencilik teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. Devamında Eskişehir’de üretilen belli başlı madenler incelenmiş olup işletilen madenlerin tarihçeleri, miktarları, Türkiye’deki ve Dünya’daki durumları hakkında genel bilgi verilmiştir. En son bölümde Eskişehir’in jeotermal kaynakları genel olarak ele alınmış olup MTA’nın bölgedeki en son çalışmaları hakkında da bilgiler verilmiştir. Bu anlamda Eskişehir’de bulunan, altın, krom, manyezit, lületaşı,  bor madenleri ele alınmıştır. Coğrafi konumları ile Eskişehir yeraltı zenginlikleri de tartışılmıştır. Bunun yanında son bölümde madencilik ve çevre sorunları konusu da ele alınmış olup gelecek perspektifinde sorunlar ve yaklaşımlar tartışılmıştır. Ayrıca bu sunuda Türkiye’nin maden stratejileri de ana hatlarıyla ele alınmış ve dünya ölçeğinde genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir