Eskişehir Türk Ocağı’nın bu haftaki sohbetinde ‘Peygamber Efendimiz’in Toplumla İletişimi’’ konusuyla Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mizrap Polat bizlerle oldu. Açılış konuşması Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından yapıldı.Daha sonra konuşmasına başlayan Polat konuşmasında özetle şunları söyledi;

Hz. Peygamber Efendimizin Ashabıyla  İletişimi

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) cahiliye döneminde kızgın çölde hayatta kalma mücadelesi veren, hukuku güçle tarif ve tespit eden bir toplumdan taze bir medeniyet oluşturabilen ve kendini insanlık için vakfedilmiş zinde bir toplum gerçekleştirmesi onun büyük sevgisi, merhameti ve sabrıyla mümkün oldu. O insanın kötü hasletlerini yenip kendini aşmasını ve insanlığa emek verebilecek kabiliyete kavuşmasını “en büyük gayret” olarak tarif eder.

Liderlik etkin iletişim kurmadan yani onlarla bir gönül bağı oluşturmadan gerçekleşemez. Size güvenen, inanan, değer veren ve sizi samimi bulan insanlar üzerinde etkiniz daha fazladır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) “din samimiyettir” buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ashabıyla ilişkisinde etkin olan ögeler: Samimiyet, adalet ve merhamettir.

Peygamberlerin en önemli özellikleri sadece sıradan bilginler gibi bilgi edinmek ve vermek veya sadece vahyi nakleden bir medya olmaktan öte tebliğ ettiği dinin meşruiyet kazandırdığı değerin yanında insanlığın ortak vicdanının ve ortak aklının doğru ve iyi bulduğu yargıları yaşayarak gösterip öğretebilmeleridir. Peygamberler kendi yaşamlarıyla toplumsal yaşamı değiştiren eğiticiler oldukları için onların yaşam şekilleri ḍeğer koyucu olarak önemlidir. Bu nedenledir ki Kuran-ı Kerimde: „Size Resullullahın şahsında güzel bir örnek vardır“ denilmektedir. Buradan hareketle Efendimizin ashabıyla ilişkisinin temelinde değer ve bilinç kazandırma ve bunun yaşama yansıtılma azmi yatmaktadır diyebiliriz.’’dedi.Program soru cevap ve çay ikramı ile son buldu