Bu haftaki Perşembe Sohbetimiz “Kalk Gidelim Urumeline” konusuyla Ocak Başkanımız Prof.Dr.Nedim Ünal tarafından verildi. Ocak Başkanımız özetle şunları söyledi; Batı Trakya Türklüğü ve Sorunları Tarihte ilk Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu , Meriç ile Karasu arasında 85.000 km² gelen takriben 140.000 kişinin yaşadığı, 120 civarında köyün yer aldığı Rodopların eteğinde Türk azınlığının yaşadığı bölgedir. Lozan’da yapılan mübadele mutabakatında Anadolu ve Yunanistan’daki Türkler zorunlu göçe tabi tutulurken İstanbul’da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya’da yaşayan Türkler bunların dışında bırakıldı. 1952-1955 yıllarında yapılan karşılıklı uygulama uyarınca Batı Trakya azınlık okullarında görevlendiren 35 Türkiyeli öğretmen sayısı yunan tarafınca 1991’den başlayarak tek taraflı azaltılmış ve şimdilerde 16’ya indirilmiştir. Yeni azınlık okulu açılmasına da çeşitli bahanelerle müsaade edilmemektedir. Yunanistan makamları 1950’li yıllarda «Müslüman» yerine «Türk» , «Müslüman Okulları» yerine «Türk Okulları» kullanılmasına dair 1954-1955 de genelge yayınlar, ne var ki 1970’lerde içine girilen siyasi durumdan dolayı Türk yerine Müslüman sıfatı kullanılma mecburiyeti getirilir. İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençleri Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenleri Birliği isimlerindeki Türk kelimesi kaldırılır. 30 Ocak 1923’de «Ahali Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol» gereğince Batı Trakya Türk nüfusu ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum Ortodoks nüfusu mübadele dışı bırakıldı. BTTA Bölgesi Gümülcine, İskeçe, Dedeağaç vilayetlerinden ibaret 1913’lerde nüfusun %75’i Türk olan şimdilerde % 30’u ancak Türk olan; toprak sahipliği % 85, şimdilerde ise % 25’e indirilen vatan topraklarında 1960’lardan itibaren «Türk» sıfatının kullanılması suç sayılmaya başlamış, 1980’lerden itibaren «Türk» sıfatı olan dernekler yasa dışı ilan edilmiştir. 1990’larda azınlık müftüsünün seçimine dair 1920 nolu yasa iptal edilmiş «Tayinli Müftü» uygulamasına geçilmiş ve Batı Trakya da bulunan Türk vakıfları da bu atanmış müftünün emrine verilmiştir. Şu anda Batı Trakya da Türk Azınlığı tarafından seçilmiş bir müftü bir de 1990 yılında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanmış müftü bulunmaktadır. 2007’de anaokulu zorunlu kılınmasına rağmen soydaşlarımıza açma izni verilmez. 2017’den itibaren öğrenci yok gerekçesi ile 57 azınlık okulu kapatılır. Gerek dini özgürlük alanında ki kısıtlamalar gerekse Türk isimlerinin kaldırılması AİHM götürülür. Yunanistan mahkum olur ama buna rağmen mahkeme kararları uygulanmaz. Siyasi olarak Türklerin önünü kesmek için daha doğrusu Dr. Sadık Ahmet tarafından kurulan Dostluk Barış ve Eşitlik Partisi’nin önünü kesmek için % 3’lük baraj getirilmiştir. Bunun üzerine seçimlere bağımsız girmeye çalışan soydaşlarımızı yine engellemek için bağımsız adaylığa da % 3’lük baraj getirilmiş ve Türkler diğer yunana partilerinden aday olmaya zorlanmıştır. Bugün diğer yunan partileri içerisinde 4 milletvekili bulunmaktadır.

https://www.facebook.com/pg/esturkocagi/photos/?tab=album&album_id=1984214055183819