Eskişehir Türk Ocağı’nın bu haftaki sohbetinde ‘‘Küresel Ekonomi ve Türk Dünyasına Yansımaları‘’ konusuyla  Osmangazi Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Kürşat Aslan bizlerle oldu. Açılış konuşması Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından yapıldı.Daha sonra konuşmasına başlayan Aslan konuşmasında özetle şunları söyledi;

Küresel Ekonomi ve Türk Dünyasına Yansımaları

Dünya genelinde siyasi ve ekonomik şartların genel bir değerlendirilmesi yapıldığında ana hatları ile birkaç noktanın altını çizmek gerekir. Küresel ekonominin ve siyasetin gidişatını iyi anladığımız sürece Türk dünyasının geleceğini görmemiz ve uygun pozisyon almamız mümkün olabilecektir. Küresel ekonomide coğrafi temerküz eğilimi görülmektedir. Bazı sektörler özelbazı bölgelerde toplulaşmaktadır. Diğer önemli bir eğilim de çokuluslu şirketlerin dünya ekonomisindeki etkinliklerinin artmasıdır. Siyasi olarak da dünya güç dengesinin yavaş yavaş Asya bölgesine doğru toplulaştığını gözlemlemekteyiz. Bu ve bunun gibi siyasi ve ekonomik eğilim ve dönüşümlerigözönünde bulundurarak geleceğin Türkdünyasına daha elverişli bir yer bulabilmenin ön şartınitelikli bir nüfusa sahip olmaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni daha çağdaş ve daha gelişmiş bir ülke haline getirmek ve dünyanın en gelişmiş ilk on ekonomisinden biri haline getirebilmek için birinci vazifemiz Türk eğitim sistemini çok köklü bir reform ile yeniden yapılandırmamız gerekmektedir. Tarım ve sanayi üretiminden daha ziyade servis sektörününönemkazandığıbir dünya ekonomisi ile karşı karşıyayız. Yüksek teknolojiye dayalıve karmaşık bir üretim sürecinde faaliyet yürüten küresel ekonomide daha büyük paylar alabilmenin gereği olarak ölçek ekonomisinden yararlanmak ve çok iyi yetişmiş bir nüfusasahip olmak elzemdir. Küresel demografik eğilimleri de gözönünde bulundurarak Türkiye’nin etki alanını kültürel ve akrabalık bağlarımız bulunan tüm coğrafyada genişletmemiz gerekmektedir. Özetleyecek olursak, bu sunumda küresel ekonominin şartlarına uygun bir şekilde ülkemizi geleceğe hazırlamak adına siyasi aktörlerin dikkat etmesi gereken konulara değinilmiştir.’’dedi.Program soru cevap ve çay ikramı ile son buldu.