Makedonya’da Osmanlı Devleti döneminden kalan önemli eserler mevcuttur. Bunların başında gelen Üsküp’teki Taş köprü VI. yüzyıla ait eski temeller üzerinde 1421-1451 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir. Üsküp’teki diğer önemli bir Türk mirası 1392 tarihli Türk çarşısıdır. Ortaçağ’dan kalan Üsküp Kalesi’ne Osmanlı döneminde önemli ilaveler yapılmıştır. Camiler, Üsküp’ü süsleyen diğer önemli Türk eserleridir. 1436 tarihli Sultan II. Murad Camii, 1438 tarihli İshak Bey (Alaca) Camii, 1475 tarihli Gazi İsa Bey Camii, 1492 tarihli Mustafa Paşa Camii, 1503 tarihli Yahya Paşa Camii, XVII. yüzyıl sonlarına ait Köse Kadı Camii ve çarşı merkezinde bulunan Murat Paşa camileri Üsküp’te hala ayakta duran önemli Türk camileridir. 

            Camiler gibi Üsküp’te dikkat çeken diğer Osmanlı eserleri hamamlar ve hanlardır. 1456 tarihli Çifte Hamam ile 1472 tarihli Davut Paşa Hamamı Üsküp’teki iki önemli hamamdır. İshak Bey tarafından inşa edilen 1439 tarihli Sulu Han, XV. Yüzyılın ikinci yarısına ait Kapan Han ile 1548 tarihli Kurşunlu Han Üsküp’te dikkat çeken önemli hanlardır.

VLUU L100, M100 / Samsung L100, M100

1566 tarihinde Sultan II. Murad Camii yanında inşa edilen saat kulesi, 1888 yılına ait hükümet konağı ile 1899 tarihinde yapılan Osmanlı posta binası da Üsküp’te bütün görkemiyle hala ayakta duran önemli Türk eserleridir.

            Makedonya’nın Manastır (Bitola) şehrinde 1848 yılında inşa edilmiş askeri bir idadi vardır ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk burada okumuş ve 1899 yılında mezun olmuştur. Bugün müze ve enstitü olarak kullanılan bu binada Atatürk için bir anı odası tahsis edilmiştir. Manastır’daki diğer önemli Türk eserleri 1506 tarihli İshak Çelebi Camii ile 1558 tarihli Mehmed Efendi Camii’dir ki Yeni Camii olarak da bilinir. XVI. yüzyıla ait saat kulesi de Manastır’daki görkemli Türk eserlerindendir.

            Manastır’dan Ohri’ye giderken yol güzergahında bulunan Resne’de de önemli Türk izleri mevcuttur. 1908 yılında Sultan II. Abdülhamid’e Meşrutiyet’i ilan ettirebilmek için isyan ederek 160 kişilik birliğiyle Ohri yakınlarında dağa çıkan Resneli Niyazi’ye ait bir konak ile bir saray Resne’de hala ayakta durmaktadır.

            Bir turizm şehri olarak dikkat çeken Ohri’de ise Halvetiliğin Hayati koluna mensup olup 1722’den bu yana aktif olarak faaliyet gösteren bir tekke ve yanında Tekye Camii bulunmaktadır. Bu Camii Zeynelabidin Camii olarak da bilinmektedir.

            Makedonya’nın önemli şehirlerinden biri olan Kalkandelen’de Arabati Baba Bektaşi Tekkesi ile Alaca Camii dikkat çeken önemli Türk eserleridir. Arabati Baba Tekkesi büyüklüğüyle, Alaca Camii de süslemeleriyle ayrı bir önem arzetmektedir.

            Günümüzde bütün görkemiyle ayakta duran bu eserlerin korunması ve işlevsel olarak gelecek nesillere aktarılması bütün dileğimizdir.” Dedi.