“Metaverse ve Pazarlama” Konulu bu haftaki sohbetimizde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga TORUN yer aldı. Sayın TORUN’un büyük bir ilgi ile dinlenen konuşmasında özetle:

“Pazarlama 1980 sonrası tüketici haklarının gelişmesi, bilincin artması ile satış evresinin çok sürmeyeceği bir çıkmaza girmiştir. Artık tüketiciler baskıcı satış çalışmalarından yorulmuş ve tüketimlerini azaltma yoluna gitmişler, doygunluğa ulaşmışlardır. Pazarlama uygulayıcıları tarafından yeni yaklaşımlar konusunda arayışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu arayışların bir yansıması Alp-Germen yaklaşım olan ilişkisel pazarlama yaklaşımı olmuştur. Bu yaklaşımın temelini tüketiciye değer katacak ilişki ağları oluşturmaktadır. Ancak ilişki ağları yoluyla tüketici networkü kurarken uygulayıcıların karşısında herkese ulaşabilme sorunsalı çıkmıştır. Bu noktada ilişki yaratabilmek adına elektronik ortamlardan oldukça yararlanmaya başlamışlar, televizyonlar, radyolar, sinema, tiyatro, konserler ve bunun gibi birçok medya içerisinde tek yönlü iletişimi başlatmışlardır. Ancak iletişimin tek yönlü olması geri dönüş noktasında başarıyı ölçmede sorunları beraberinde getirmiştir.

1975 yılında ARPA-net projesi olarak ortaya çıkan Internet, yaygınlığı küresel anlamda 1990’ların sonunda bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile yakalamıştır. Bu yaygınlıkla beraber tüketicilerin de dâhil olabileceği web 2.0 ortaya çıkmış ve tüketicilerin daha çok vakit geçirdiği bir alanı oluşturmuştur. Tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetlerinin bu alanlara kaydırılmasında da tam olarak bu sebep vardır: tüketicileri dinleme, anlama ve onlarla etkileşim kurmak. Çünkü web 2.0 etkileşime dayalı bir sistemi getirmiştir. Bu dönemlerde 1992 yılında bilim kurgu yazarı olan Stephenson Snow Crash adlı romanını çıkarmış ve İnterneti bir ileri boyuta soyut olarak taşımıştır. Yazara göre artık insanlar sadece internette gezinmeyecek, yaşayacaktır da. Metaverse ismini verdiği bu sanal dünyada avatarları ile insanlar hayat kuracak ve fiziksel ile sanal dünya ayrılmaz parça haline gelecektir. Bu fikirden yıllar sonra metaverse benzeri Second Life ortaya çıkmış ve kullanıcılarına yeni bir yaşam deneyimi vaat etmiştir. Sonrasında ortaya çıkan İnstagram, facebook gibi uygulamaların temeli de aslen yeni bir hayat ve bilinirlik üzerine kurgulanmıştır. Bu sosyal medyadaki yaygınlık ilişkisel pazarlama anlayışına yeni bir etkileşim yolu kazandırmıştır. Firmalar aynı kişiler gibi bu sosyal mecralarda yer alarak tüketicilerle etkileşim kurmaya ve ilişki ağları yaratmaya başlamıştır. Metaverse ise daha yeni bir terimdir. Arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zekâ, blockchain ve avatar gibi kavramları bünyesinde birleştiren metaverse’e ilgi gün geçtikçe pazarlama uygulayıcıları tarafından artmaktadır. Metaverse NFT satışları, avatara dizaynları, ürün geliştirme, veri madenciliği gibi birçok avantajı ile birlikte hem tüketicilere ulaşma hem de marka iletişimi için bulunmaz bir fırsat olmaktadır. Metaverse uygulayıcılara tüketiciyi yakından keşfetme ve onlarla arkadaşlık kurabilme imkanlarını beraberinde getirmiştir. ” Dedi.

Konuklar tarafından ilgiyle takip edilen konuşmanın sonunda konuşmacıya çok sayıda sorulan soru ve cevaplardan sonra, Eskişehir Türk Ocağı Şube Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın konuşmacıya şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

https://www.youtube.com/watch?v=lK2sZdzFs4o…