Eskişehir Türk Ocağı 16.11.2023 tarihli Perşembe Sohbeti’nde Meydan Fasıl Topluluğu’nun hazırlamış olduğu “Hüseyni Faslı” adlı konser gerçekleştirildi. Program konukları, Odunpazarı Belediyesi Klasik Kemençe sanatçısı Orhan Eryılmaz, Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve konserimizin ser-hanendesi Murat Küçük, Anadolu Üniversitesi Türk Müziği Bölümü hocalarımızdan Ud Sanatçısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Bol, Tanbur Sanatçısı Dr. Öğr. Üyesi Meriç Düzbaş ve Ney Sanatçısı Öğr. Gör Onur Üstünkaya seyircilerimize unutulmaz bir musikî ziyafeti sundular.

Türk müziğinde Fasıl; hepsi aynı makamda olmak üzere, form bakımından büyükten küçüğe, usûl bakımından da yavaştan hızlı ritim kalıplarına göre sıralanmış eserlerin, aralarında boşluk verilmeden ard arda icra edilmesi suretiyle bir araya getirilmiş müzik terkipleridir.

İcra eden sanatkâr sayısına ve icra edilen eserlerin formuna göre fasıllar; Klasik Fasıl, Küme Faslı, Meydan Faslı, İncesaz Faslı gibi isimlerle adlandırılmaktadır.

Türk müziğinin tarihi gelişimi içinde, 19. yüzyıla kadar aktif olarak icra edilen fasıllar “Klasik Fasıl” olarak adlandırılmıştır.

Bir klasik faslın oluşabilmesi için; eserler form bakımından Taksim, Peşrev, Kâr, Birinci beste, İkinci beste, Ağır semai, Yürük Semai ve Saz semaisi şeklinde sıralanmaktadır. Ancak 19. yy’dan sonra bugünkü konserde de dinleyeceğiniz üzere farklı bir fasıl anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu yeni fasıl anlayışında, peşrevden sonra ağır aksak, sengin semai, Devri hindi, Türk aksağı, müsemmen, Aksak, curcuna, düyek, yürüksemai ve semai gibi küçük usullerle bestelenmiş en az ikişer şarkı ve sonrasında bir saz semaisi, longa veya sirto icra edilmektedir.

Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Rahmi bey, Rıfat Bey, Udi Nevres Bey, Lemi Atlı, Bimen Şen, Kemani Tatyos Efendi, Leon Hancıyan, Şekerci Cemil Bey,  Artaki Candan, Aleko Bacanos, Yorgo Bacanos, Şerif İçli,  Nuri Halil Poyraz gibi çok kıymetli bestekârlarımız da Beste ve hatta icralarıyla bu yeni fasıl anlayışına şekil vererek çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Türk Ocağı Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Topal’ın konuklara şükran beratı takdimi ile program sona erdi. https://www.youtube.com/watch?v=FUKgY62-Mqc&ab_channel=ESK%C4%B0%C5%9EEH%C4%B0RT%C3%9CRKOCA%C4%9EI