Eskişehir Türk Ocağı Perşembe Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Ankara Üniversitesi Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.İlhan Erdem idi. “Selçuklular ve Oğuzlar :Tarihsel Bir Perspektif” başlıklı konuşmasında Subaşı özetle aşağıdaki ifadeleri kullandı:
Selçuklular, Türk tarihinin en belirleyici ve dönüştürücü dönemlerinden biri hatta birincisinin adıdır. 11. asrın başlarında Orta Asya’nın batı sınırlarında (Aral-Sir-derya) başlayan tarihi süreç birkaç asır içerisinde dünyanın merkezine hakim, İslam dünyasının hamisi ve önderi, büyük siyasi, toplumsal ve kültürel dönüşümlere sebep olmuş bir cihan gücü haline gelmiş, kendi adıyla anılan bir çağı ve batı Türkleri için bir miladı başlatmıştır. 
Oğuzlar ise Selçukluların kurdukları dünya gücünün ana etnik unsuru, cevheri olmuşlardır. Diğer bir deyişle Selçuklu tarihi bir bakıma Oğuz hareketi muhaceretidir. Selçukluların hakimiyetinin kalıcı olması ve hakim olunan coğrafyanın vatana-yurda dönüşmesi Oğuzlar sayesinde olmuştur. Selçuklular devri sona ermiştir. Ancak Oğuzlar ve tarihleri devam etmektedir. Selçuklulardan sonra Osmanlı Akkoyunlu gibi imparatorluk kuran bu güç en son Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur