İletişim çağında bilgiye hızlı ve kolay ulaşılması ve bunun toplumsal kültürümüze nasıl bir değer kattığı konusunda değerlendirmelerde bulunmuştur.Sayın Gürcan yaptığı konuşmada özetle şu konulara değinmiştir;Sosyal medya zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Sosyal medya tek tek bireylerden kalabalık topluluklara kadar; iletişim, haber alma, haber/bilgi üretme ve paylaşma, eğlence, tüketim, arkadaşlık gibi sosyal yaşamın birçok katmanı üzerinde değişiklikleri gündeme getirmiştir. Sosyal medyada, sosyal ağlar ve toplu gruplar yer alır. İnsanlar, kurumlarını tanıtırlar, arkadaş ilişkileri kurarlar, ürün, servis, fikir ve nesnelerin içeriğine ilişkin bağlılık gösterirler.Sosyal medya denildiğinde;

• Bilgiye erişimin kolaylaştığı,

• kullanıcı kaynaklı içerik üretiminin desteklendiği ve paylaşımın teşvik edildiği,

• eş zamanlı iletişim ve geri bildirimin hakim olduğu,

• kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara

• eş zamanlı ya da farklı zaman dilimlerinde ve

• etkileşim içinde erişebilmesinin mümkün olduğu,

• medya içeriğinin bireyler tarafından oluşturulduğu,

• sosyalleşme için kullanılan bir platform olduğu,

• daha özgür, ama bir o kadar da kontrolsüz bir ortam sunduğu görülmektedir.

Sosyal medya, toplumsal dönüşüm sürecinin tetikleyicisi olmuştur. Sosyal medya kavramı ile yeni iletişim teknolojileri ve araçlarından ziyade, bu araçların insanlara sunduğu yeni iletişim olanakları akla gelmektedir.Sosyal medya tanımına bakarsak:

• 1) Kullanıcılarına karşılıklı paylaşım imkanı sağlayan, kullanıcılarının kişisel veya gruplar içinde medya içeriği oluşturmasına imkan veren dijital medya ve teknolojilerdir.

• 2) Haber, içerik ve bilgiyi paylaşma, okuma ve keşfetme alışkanlıklarının değişmesidir. • Sosyal medya, sosyoloji ve teknolojinin aynı potada erimesi, iletişim şeklinin monolog düzenden (bir kişiden çok kişiye), diyalog düzene (çok kişiden çok kişiye) geçişidir.

• 3) Bireylerin içerik, profil, fikir, bakış açısı ve algı biçimlerini paylaşmak için kullandıkları çevrimiçi araçlardır. Bu araçlar etkileşim ve sohbeti kolaylaştırır.Sosyal medya Türkiye’de giderek popülerleşiyor. Bunun nedenini, Türk insanının teknoloji kullanımına merakı bağlamında ele almalıdır. Türk insanın karakteristik özellikleri irdelenirse Türkler duygusal, sıcakkanlı, genç nüfusundan ötürü enerjik, teknoloik gelişmelere sanıldığının aksine daha çabuk uyum sağlayan vb. bireylerdir. Sosyal medya da bu karakteristik özelliklere hizmet etmekte olup, bu nedenle daha hızlı popüler olduğu söylenebilmektedir.