Eskişehir Türk Ocağı 28 Kasım 2013 tarihli Perşembe Sohbeti’nde konuklar muhteşem bir mûsikî ziyafetine muhatap oldular. Tellerden Nameler (Türk Müziğinde Saz Eserleri) başlıklı programda büyük bestekar ve nazariyatçılarımızdan Prof.Dr. Zeki ATKOŞAR Türk müziğinde saz eserleri ve bestekarlar hakkında kıymetli bilgi ve anekdotlar aktardı. Saz eserlerinin icrasında ise değerli sanatçılarımız dinleyicilerin gönül dünyasına nüfuz ettiler.
Klasik kemençede Orhan ERYILMAZ-Burak KOŞUMCU, tanburda Muhammed AYDIN, neyde Murat KAYIŞ, kudümde Arda BALKAN taksim ve saz eserleri ile geceye değer kattılar.
Prof.Dr. Zeki ATKOŞAR, saz eserlerine dair özet olarak şu ifadeleri kullandı:
“Saz mûsikîsi, müzik formları arasında daha rafine ve bestekâra daha geniş alanlar tanıyan bir formdur. Osmanlı ve Cumhuriyet devri bestekarlarının ilgi duydukları bu alanın çok müstesna temsilcileri ve eşsiz eserleri mevcuttur.
Galata Mevlevihanesi’nde şeyh olan ve Kutbünnâyî sıfatıyla anılan Osman Dede, Itrî’nin çağdaşıdır ve saz eserleriyle sarayın iltifatlarına muhatap olmuştur.
19. Yüzyıldan itibaren saz eserlerinde hissedilir bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bunda Yusuf Paşa, Tanburî Cemil Bey, Seyfeddin Efendi gibi dehaların yetişmesi etkili olmuştur. Sultan Abdülmecid ve Abdülhamid dönemleri ricalinden Yusuf Paşa, Mevlevî ve musikişinas olup Segah Peşrevi en çok bilinen eseridir. Cemil Bey ise saz eseri denildiğinde ilk akla gelen isimlerdendir. Hanedanın bestekarlarından ve tanbur virtüözü olan Seyfeddin Efendi ise Sultan Abdülaziz’in beş oğlundan en küçüğüdür. Bestelediği saz eserleri ile zengin bir miras bırakan Seyfeddin Efendi, 1924 yılında sürgün edildiği Nis’te 1927 yılında vefat etmiştir.
Cumhuriyet döneminin önemli saz eseri bestekarlarından Refik Fersan ve Cevdet Çağla bu alana yaptıkları katkılarla belki en çok zikredilmesi gereken isimlerdendir.”
Prof.Dr. Zeki ATKOŞAR’ın sunumlarının arasında icra edilen eserler sırasıyla şunlardır:
Segah Peşrevi (Yusuf Paşa)
Segah Saz Semaisi (Osman Dede)
Acem Peşrevi (Sultan Veled’e atfolunur)
Acemkürdî Saz Semaisi (Cevdet Çağla)
Ferahfeza Saz Semaisi (Tanburî Cemil Bey)
Hüzzam Peşrev (Seyfeddin Efendi)
Şedd-i Sabâ Saz Semaisi (Zeki Atkoşar)
Nikriz Sirto (Refik Fersan)
Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof.Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşmasıyla program sona erdi.