Eskişehir Türk Ocağı Geleneksel Perşembe Sohbetleri programının bu haftaki konuğu KAFKASSAM (Kafkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) başkanı Yrd. Doç. Dr. Hasan OKTAY’dı. “Türkiye’nin Doğuya Açılan Kapısı Kafkasya” başlıklı konuşmasında sayın Oktay özetle aşağıdaki konulara değindi:

Kafkasya Neresi?

Kafkasya; Türkiyenin doğusunda İran, Ermenistan, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ve Gürcistan tarafından komşuluk ilişkilerini yürüttüğü devletlerden oluşmaktadır. Nahcıvan Azerbaycan’a bağlı olmasına rağmen ana Azerbaycan topraklarıyla doğrudan kara bağlantısı yoktur.

Türkiye’ye Karşı Geliştirilen Kafkas Stratejisin Mahiyeti

Kafkasya kuzey ve güney diye 2 ye ayrılırken kafkaslar üzerinden Türkiyeye karşı geliştirilen strateji Türkiye’nin doğuya açılan coğrafyasını Türkistan ile alakasını kesen bir duvar oluşturmaktır. Bu duvarı Ruslar çarlık döneminde örmeye başladılar, SSCB döneminde demir perdeye dönüştürdüler, federasyon döneminde de devam ettirmekteler. Ruslar Kafkasya kapılarını kontrol ettikten sonra Türkistan coğrafyasını ele geçirmiş, Osmanlı ise Kafkasları ve Türkistan’ı kaybettikten hemen sonra ise İmparatorluğunu kaybederek Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüşmüştür.

Türkiye’nin Kafkaslara İlgisi

SSCB yıkıldıktan sonra tekrar Türkiye Kafkaslar’da ve Türkistan’da etkin olmak için çalışmalara başladı. İşte bu anlamda Türkiyenin doğuya, Türkistan’a açılan kapısı Kafkaslardır ve kafkaslardakimüthiş çekişme Ruslarla Türkler arasında devam etmektedir.

Program, sorular, öneriler ve teşekkür konuşmalarının ardından sona erdi.