Eskişehir Türk Ocağı’nın bu haftaki sohbetinde ‘’Türkiye’nin Stratejik Kültürü ve Yeni Türk Dış Politikası’’ konusuyla Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslar Arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Erdağ bizlerle oldu. Açılış konuşması Ocak Başkanımız Prof. Dr. Nedim Ünal tarafından yapıldı.Daha sonra konuşmasına başlayan Erdağ konuşmasında özetle şunları söyledi;

Türkiye’nin dış politikası dinamizm ve aktivizmi ile dünya siyasetinde cazibe, müzakere ve tartışma merkezi olmuştur. Dış politikada kayıtsızlık ve gelenekçilik yerine çok boyutlu ve etkin yeni bir yaklaşım benimseyen Türkiye, bölgesel ve küresel politikalarda hayati ve güçlü pozisyonları kapsama ve uygulama noktasına getirmiştir. Bu yeni dış politikanın mimarı Ahmet Davutoğlu ülke içinde ve dışında çok ses getiren bir yaklaşım olarak kabul edilen yeni bir politik vizyon ortaya koymuştur.

Bu çalışmanın konusu Türkiye’nin dış politika davranışındaki yeni vizyonun kuramsal ve pratik yansımalarını araştırmaktır. Bu bağlamda mevcut tez Stratejik Kültür kavramını ortaya çıkarmakta ve Iain Johnston’un kuramsal çerçevesini kullanmaktadır. Türkiye’nin yeni stratejik kültürü ve dış politikadaki yansıması bu tezin temel çözümleme birimleri ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Başlıca araştırma soruları iki alt başlıkta aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

(a) Türkiye özellikle 2002 ve 2010 yılları arasında Ahmet Davutoğlu’nun başını çektiği yeni uluslararası politika anlayışına atfedilebilecek belirgin bir Stratejik Kültür oluşturmuş mudur? Türkiye’nin Stratejik Kültürünün özgüllüğü ve temel özellikleri nedir? Türkiye’nin dış politika davranışında uygulamaya konan vizyonuyla Stratejik Kültürün bağlantısı nasıl kurulabilir?

(b) Türkiye’nin Stratejik Kültürünün dış politika davranışı üzerindeki etkisi hangi örnek olaylar ve eylemlerde gösterilebilir?

 Bu soruların ve bulguların ışığında tez Türkiye’nin a) savaş ve çatışmaları normal bir durumdan ziyade önlenebilir bir olgu olarak gören b) yeni bir düzende tehdit algısında güvenlik ve özgürlüğü dengeleyen c) “yumuşak güç” ve ekonomi kalkınmacı ve çok taraflı diğer dış politika araçlarını kullanmayı tercih eden bir stratejik kültüre sahip d) yeni stratejik kültürün bölgesel ve küresel politikalarda Türkiye’nin dış politikasını etkileyen ve şekillendirmeye devam eden özelliklerde olduğu sonucuna ulaşmıştır.’’dedi.Program soru cevap ve çay ikramı ile son buldu.