Bu haftaki Perşembe Sohbetimizde “Zeki Velidi Togan’ın İlmi ve Siyasi Hayatı” konusuyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Serkan Acar bizlerle oldu. Sayın Acar konuşmasında özetle şunları söyledi; “Zeki Velidi Togan’ın İlmi ve Siyasi Hayatı” 1890 yılında Başkurt ilinde dünyaya gelen Zeki Velidî Togan, Türk Dünyası’nın yetiştirdiği en mühim âlimlerden biridir. Tarihçi kimliğinin yanı sıra Rusya Türklerinin bağımsızlık mücadelesinde de aktif rol oynayan bu zat, Lenin, Stalin ve Troçki gibi Bolşevik liderleriyle görüşmüş, Ekim Devrimi’nden sonra Türkistan’a çekilerek Basmacı Hareketi’ne katılmış, Enver Paşa ile meşverette bulunmuş ve nihayet Hindistan üzerinden Türkiye’ye geçmiştir. 1932 yılında toplanan Birinci Türk Tarih Kongresi’nden sonra hakkında yapılan karalamalar yüzünden Almanya’ya göç etmek zorunda kalmış ve Türkiye’ye ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefat ettikten sonra dönebilmiştir. Türkçü-Turancı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle 1944 yılında hapse atılmışsa da tahliye olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya devam etmiştir. “Umumî Türk Tarihi Kürsüsü”nün kurucusu olan Zeki Velidî Togan, birbirinden değerli çok sayıda bilimsel eser kaleme almış ve 1970 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak yok sayılmasına rağmen son yıllarda gerek yurdumuzda gerekse yurtdışında adeta yeniden keşfedilmiştir.