16 NİSAN 2023 RAMAZAN KONFERANSI BASIN AÇIKLAMASI

İSLÂM’IN VAAT ETTİKLERİ

35 senedir Ramazan’ın her pazarında devam eden ve artık bir Ramazan geleneği haline gelen “RAMAZAN KONFERANSLARININ” bu sene üçüncüsünde ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kâmil SARITAŞ hocamızın “İslâm’ın Vaat Ettikleri” konulu yaptığı konuşmasında özetle:

Deizm, ateizm, apateizm vb. İslam dışı söylemlerin çoğaldığı günümüzde İslam’ın vadettiklerinin ne olduğu konusu daha da önemli hale gelmektedir. İslam’ın siyasal ve ideolojik bakış açısıyla ele alınması mesajlarını olumsuzlaştırmakta ve etkisizleştirmekte, bazı Müslümanların yaptıkları hataların İslam’a yüklenmesi ise özellikle gençler arasında İslam’a ön yargıyla yaklaşmaya neden olmaktadır. Dini bilginin magazinleştirilmesi, menakıp tutkusu, emredici üslup, mezhepçilik, geçmişi yok sayma veya günümüzü yadsıma da doğru İslam algısının oluşmasını engellemektedir. Bu vb. nedenlerle ülkemizde birçok kişide İslam’ın doğru anlaşılması mümkün olmamaktadır.  

Bilgi kaynağı açısından İslam’ın doğrudan Kur’an ve sünnet yerine anne-baba, ata, hoca, şeyh vb. kişilerden öğrenilmesi insanların doğru bir İslam tasavvuruna ulaşmasına mani olmaktadır. Bir grup kişinin dini koruma refleksi hakikati kendilerine ait hissetmelerine ve ötekileştirici bir dil kullanmalarına neden olmuş, bu da İslam’ın kapsayıcı, yaşatıcı ve sürdürülebilir ilkelerinin yadsınmasına neden olmuştur.

7. Yüzyılda Allah İslam’la bütün medeniyetlere meydan okumuştur. Tevhid düşüncesi başta olmak üzere ahlak, ibadet, hukuk, aile vb. alanlarda köklü değişimler meydana gelmiştir. Tefsir, hadis, kelam, felsefe, tasavvuf vb. alanlarda yazılmış yüzlerce kitap İslam’ın reel ve ideal çizgisini ortaya koymuştur. İslam; inancı, ibadeti ve muamelat alanındaki uygulamaları belli oranda rasyonelleştirdi. Akıl-vahiy, dünya-ahiret, birey-toplum, ilahilik-insanilik gibi hususlarda dengeci bir tavır ortaya koydu. İslam, geleneğe veya moderne bağlı kalmadan okunabildiği zaman bu külli ilkelerin canlı ve diriltici olduğu görülmektedir. 

İslam; ahlakı önemsediği gibi vicdan ilkesi, kendini ölçü alma ilkesi, hak ilkesi, şeffaflık ilkesi, sevgi ilkesi ve iyilik ilkesi gibi ilkeler ileri sürmüştür. Barış, huzur, güven, esenlik ve mutluluk anlamını her daim ihsas ettirmiştir. Peygamber Efendimiz elinden ve dilinden güvende olunan kişiyi Müslüman olarak tanımlamıştır. Kur’an ise müminin sahte, lüzumsuz, yararsız şeylerden uzak kalan kişi olduğunu ifade etmiştir.

İslam’ı inceleyenler ve Müslüman kalma kaygısı olanların onun anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması konusunda ön yargılardan uzak olarak İslam’a tekrar eğilmeleri gerekir.            

Soru ve cevaplardan sonra Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=d60ZO7cRe4M