KUR’ÂN IŞIĞINDA TASAVVUF VE SÛFÎLER

35 senedir Ramazan’ın her pazarında devam eden ve artık bir Ramazan geleneği haline gelen “RAMAZAN KONFERANSLARININ” bu sene üçüncüsünde Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih ÇİFT hocamızın “Kur’an Işığında Tasavvuf ve Sûfîler” konulu yaptığı konuşmasında özetle:

Zaman içerisinde “tasavvuf” adıyla şöhret bulan olgunun oluşum evresinde yaşayan ilk zâhidlerin başlıca endişeleri ve bu doğrultuda geliştirdikleri fikir ve pratikler zaman içerisinde şekillenen sûfî kimliğin aslî özelliklerini oluşturmuştur. Dönemsel şartların hızlandırıcı etkisinin söz konusu olduğu dönemde ahlâk eksenli dindarlıklarıyla temayüz eden öncü şahsiyetler dünyanın geçiciliğini ve âhiretin kalıcılığını güçlü bir tonda vurgulamalarıyla tanınmışlardır.

Hz. Peygamber’in kendi elleriyle inşa ettiği toplum yapısının giderek bozulmaya başladığını gözlemleyen duyarlı Müslümanların cereyan etmekte olan hadiseleri anlama, kabullenme ve sindirme noktasında yaşadıkları güçlükleri aşmaları Kur’ân’a sığınmalarıyla mümkün olabilmiştir. Kur’ân’ın dünyayı kesin bir dille oyun ve eğlence mekânı, âhireti de insanın asıl odaklanması gereken sonsuzluk yurdu şeklinde tasvir eden beyanları oluşum dönemi zâhidleri açısından hem hareket noktasını hem de asıl gayeyi belirlemiştir.

Doğal olarak Kur’ân’da kurtuluşa ereceği ifade edilen müminlerin temel özelliklerine dair zikredilen hususlar ile bunların tecessüm etmiş şekli olan Hz. Peygamber’in hayatına dair bilinenler başından itibaren sûfîlere rehberlik etmiştir. Bu itibarla onlar Kur’ân’da aslî özellikleri sıklıkla tekrarlanan ideal mümin tipini model alarak şahsiyetlerini inşa etmeye özen göstermişlerdir.

Bu doğrultuda ilk zâhidlerin ve de ilk teorisyen sûfîlerin eylem planlarının merkezine yerleştirdikleri kavram “ahlâk”tır. Bu durum kendilerini “sûfî” olarak tanımlayan ve fakat birtakım fikir ve uygulamaları sebebiyle ciddi eleştirilere muhatap olan kesimler bir tarafa, tasavvufî düşüncenin ve bu doğrultudaki eğitimin başlıca gayesi olmuştur.

Soru ve cevaplardan sonra Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın teşekkür konuşması ve şükran beratı takdimi ile program sona erdi.

HABERİN VİDEOSU: https://www.youtube.com/watch?v=vkNkAOZ9wbU