Türk Ocaklarının kuruluşunun 101. Yılı münasebetiyle, Eskişehir Türk Ocaklılar, Vilâyet meydanındaki Atatürk anıtına çenk bıraktılar. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim ÜNAL, şunları söyledi;

“Türk Ocakları, bundan tam bir asır önce, 25 Mart 1912 târihinde kuruldu. Bugün, burada, Ocağımızın 101. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere toplandık, mutluyuz, gururluyuz.

Türk Ocakları, târihimizin en buhranlı dönemlerinden birisinde kuruldu.
Osmanlı Devletinin tasfiye sürecine sokulduğu, yüzyıllardır vatan bildiğimiz toprakların birer birer elimizden çıktığı, düşmanın top seslerinin payitahttan duyulduğu bir sırada, bu elim gidişe isyan eden yüzdoksan askerî tıbbiyeli talebenin çağrısına kulak veren dönemin vatansever aydınları, bir araya gelerek, Türk Ocaklarını kurdular. Yüreklerin elem ve keder duygularıyla âdeta pârelendiği, ümitlerin tükenmeye yüztuttuğu, Türkleri Anadolu’dan sürme plânlarının yapıldığı bir sırada kurulan Türk Ocakları, yetiştirdiği millî kadrolarla, milletin yeniden dirilişine, Millî Devletimizin kuruluşuna rehberlik etti. Ne yazık ki, bir süredir şâhit olduğumuz bir takım gelişmeler, ülkemizin, yakın bir zamanda, yaklaşık bir asır önce Türk Ocaklarının kurulduğu günlerdeki sıkıntıları, buhranları aratmayacak elim gelişmelerle tekrar yüz yüze geleceğimizi göstermektedir.

Türk Ocakları, hasbî bir tefekkür ocağıdır. Türk Ocaklılar için önemli olan şahsî, zümrevî ikbal değil milletin istikbalidir. Türk Ocaklı aydınların yegâne endişesi, Türk milletinin birliği, Türk devletinin bekasıdır. Türk Ocaklarının gayesi, millete hizmettir. Türk Ocaklılar siyasetin millete hizmet etmenin mühim bir yolu olduğunu takdir ederler. Ancak Türk Ocakları ilke olarak gündelik siyasî çekişmelerin dışında, siyasî partilerin arasındaki ve içindeki mücadelede eşit mesafede durmayı benimsemiştir. Mensuplarımızın, milliyetçi duruşla çelişmeyen siyasî tercihleri olması son derecede doğaldır ama Ocak faaliyetleri yüksek millî ülkümüz çizgisinde milletimizin tamamına hitap eder.

Türk Ocaklarının millî varlığa yönelik tehditler karşısında gösterdiği ilkeli ve sağlam duruş milletimizin bekası açısından son derecede önemlidir. İçinden geçtiğimiz bu hassas dönemde Türk Ocakları bu duruşunu net bir biçimde ortaya koymaya, bu vatanda oluşan millî kimliği zaafa uğratacak yaklaşımların tehlikelerine işaret etmeye, yetkilileri uyarı görevini yerine getirmeye, gençlerimizi ve milletimizi etnikçi dilin bölücülüğü karşısında tarih birliğimiz ve ortak geleceğimiz konusunda şuurlandırmaya devam etmektedir. Yaptığımız ikazların gayesi, atılabilecek hatalı adımların doğuracağı tehlikeleri yöneticilere ve millete hatırlatmaktır.

Milletimizin adının, anayasasından çıkarılmasının söz konusu olduğu bugünlerde, Türk Ocakları olarak millî birliğimize ve millî devletin bekasına halel gelmemesi için, bu topraklarda yaşayan bütün insanların eşit ve şerefli yurttaşlar olarak Türk Milletinin mensupları olduğunu ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Millet, milliyet ve milliyetçilik tartışmalarıyla Türklük kavramının itibarsızlaştırılmasına yönelik kampanya karşısında tarihî ve kültürel Türklüğün birleştirici mahiyetinin önemi açıktır. Bu süreçte, ırkçı ve etnikçi söylemlerin tuzağına düşülmemesi için Türkiye coğrafyasındaki bin yıllık ortak geçmişin ve o temelde inşa edeceğimiz ortak geleceğin mana ve önemini de aynı derecede idrak etmemiz zaruridir.
Bu elim gelişmeler, Türk Ocaklarının temsil ettiği sağduyu ve millî kadrolara olan ihtiyacın −tıpkı bir asır önce olduğu gibi− elan devam ettiğini göstermektedir.
Aziz Milletimizin bilmesini isteriz ki, Millî Mücâdelede ve Millî Devletimizin kurulmasında önemli vazifeler üstlenen, Çanakkale’de ve Sakarya’da on binlerce genç mensubunu, özellikle de kurulmasına vesile olan yüz doksan askeri tıbbiyeliyi şehit veren Türk Ocakları, gelecekte de Türk Vatanının, Bayrağının, İstiklalinin teminatı ve Milletinin vicdanı olmaya devam edecektir.

“Geleceğin geçmişten daha görkemli” olacağını görüyor ve inanıyoruz.
Bu ruh ve inançla, bir asırlık çınarın, bu abidevi kuruluşun, Türk Ocaklarının 101. Yılını kutlu olsun.”